Na hlavný obsah

Pani Anna chcela pomôcť svojej dcére. Neuvážený podpis ju však môže pripraviť o dom a pozemky

Jej dcéra sa dostala do finančných problémov.

Pani Anna chcela pomôcť svojej dcére. Neuvážený podpis ju však môže pripraviť o dom a pozemky
Na snímke pani Anna. Foto: RTVS

Každá dlžoba je tak trošku slučka okolo krku. Ak si myslíte, že časy predražených pôžičiek, špekulácií a exekúcií sú už dávno minulosťou, ste na omyle. Pani Anna chcela pomôcť svojej dcére splatiť dlhy. Dnes môže už iba dúfať, že sa nebude musieť vysťahovať zo svojho vlastnoručne postaveného domu.

„Robili sme, čo sa dalo, aby sme tomu zabránili, aby nás nevysťahovali,“ hovorí pani Anna Morongová.

Dcéra pani Morongovej si ako kaderníčka-živnostníčka narobila viacero dlhov. Pred ôsmimi rokmi sa dohodla s firmou Patriot Group z Trenčína, že splatia jej dlhy vo výške 26-tisíc eur za ňu a postupne im to vráti aj s úrokmi. 

„Ten dlh z 26-tisíc narástol na 46-tisíc aj s úrokmi. Zo začiatku mala splátkový kalendár 100 eur mesačne,“ vysvetľuje pani Anna.

Mysleli si, že podpisujú záložné právo

S dcérou-dlžníčkou sme sa skontaktovali telefonicky. Potvrdila nám, že po roku splácania pôžičky ju firma vyzvala podpísať ďalšie dokumenty. Tvrdí, že ich podpisovala v časovej tiesni a bez toho, aby vedela, že ide o navýšenie splátok. Preto splácala naďalej iba obvyklých 100 eur.

„Prišli jej dve alebo tri upomienky. Po tej tretej už prišiel aj list – upovedomenie o splatnosti celého úveru, keďže nesplácala dohodnutú sumu,“ opisuje príbuzný, ktorý je s celou situáciou oboznámený.

Okolnosti sme overovali u spoločnosti Patriot Group. Keďže na naše e-mailom zaslané otázky nikto nereagoval, išli sme spoločnosť navštíviť osobne. Napriek tomu, že sa v oknách svietilo a bolo počuť hlasy, dvere nikto neotváral a telefón nezdvíhal.

Napokon nám spoločnosť poslala písomnú odpoveď. „To, že sa pani Morongová ku svojmu záväzku stavala nezodpovedne a obsah dodatku ignorovala, je výlučne jej voľba,“ uviedol v písomnom stanovisku konateľ Patriot Group Juraj Imrich.

Aby úver nemusela splatiť naraz celý, či skončiť v exekúcii, snažila sa dohodnúť. Na stretnutie prišla aj s matkou. Tvrdia, že si mysleli, že podpisujú záložné právo na dom, v ktorom spolu žili.

Namiesto toho však podpísali kúpno-predajnú zmluvu na dom spolu s pozemkami za 60-tisíc eur, ktorými mali podľa zmluvy vyplatiť dcérine dlhy. „Hodnota domu a záhrady je 246-tisíc. Dcéra dlžila 26-tisíc plus úroky 20-tisíc,“ hovorí pani Anna.

Spoločnosť odmieta nekalé praktiky

„Dom je na dcéru napísaný a pozemky a záhrada sú na mňa. Videli, že nemajú prístup k samému domu, tak chceli aj pozemky okolo. Ževraj dom ako zábezpeka, je málo, že ešte aj tie pozemky. Doslova a do písmena ma prinútili, celá som sa triasla,“ opisuje pani Anna.

„Odmietam tvrdenia o používaní nekalých praktík. Každý subjekt, ktorý ide podpisovať akýkoľvek dokument, má možnosť si tento dokument prečítať alebo dať preštudovať právnikovi,“ ohradil sa písomne konateľ firmy Imrich.

„Že keď nechceme bývať na ulici, že do Vianoc nás vysťahujú, že aby som to podpísala. A ja som bola v takom strese, šoku, že som ani nevedela, čo podpisujem. Čítala som to, ale vlastne rozum mi to nebral, keď som bola v strese, že čo čítam,“ tvrdí pani Anna.

„Treba povedať, že potrebujem čas na rozmyslenie, stretneme sa zajtra. Alebo potrebujem to dať právnikovi, advokátovi. Je veľmi nebezpečné podpísať niečo len tak obratom,“ radí nezávislý advokát Branislav Welter.

Podľa ich príbuzného to, že už nie sú majiteľkami domu a pozemkov, si všimol náhodou až on na výpise z katastra. Ihneď podali trestné oznámenie na polícii, kde neboli úspešní.

„Prípad vyšetrovateľ ukončil vydaním uznesenia o zastavení trestného stíhania ešte v júni 2021,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová.

„Trestné stíhanie po rozsiahlom vyšetrovaní zastavili, pretože sa nepreukázalo, že by došlo k spáchaniu trestného činu,“ tvrdí Imrich.

„Pokiaľ sa nepreukáže jednoznačne, že je tam nejaké násilie alebo hrozba násilia, potom polícia nemá inú možnosť, ako zastaviť trestné stíhanie. V civilných sporoch sú však možnosti oveľa širšie,“ upozorňuje Welter.

Obrátili sa na súd

Obrátili sa preto aj na okresný súd v Trenčíne. Dal im za pravdu, keď anuloval kúpno-predajnú zmluvu na dom aj pozemok. Odôvodnil to tým, že zmluvu uzavreli v tiesni za nevýhodných podmienok.

Vysťahovať sa teda zatiaľ nemusia. Čakajú však na rozhodnutie krajského súdu, kam sa firma odvolala.

A nie sú to jediní dlžníci firmy Patriot Group, ktorí sa na RTVS obrátili s obavami, že skončia v exekúcii. Pôvodná suma, ktorú od dlžníkov spoločnosť vymáha, sa vďaka úrokom vyšplhá za rok na minimálne raz toľko. Jednu z takýchto zmlúv sme ukázali aj advokátovi.

„Úroky sú neštandardne vysoké a najmä aj spôsoby ich zakotvenia v zmluvách. Je to ako keby zakrytý úrok z omeškania navyše. Tá sadzba predstavuje nejakých 70 a viac percent ročne, čo teda tiež nie je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku,“ zhodnotil Welter.

Základná istina bola okolo päťtisíc eur. K dnešnému dňu je to okolo 20-22-tisc eur a neustále to rastie. Tie úroky sú úplne úžerné,“ sťažuje sa ďalší dlžník spoločnosti Pariot Group Milan Štefek.

„V roku 2022 z 500 eur sa do dnešného dňa stalo viac ako sedemtisíc eur. To už je absolútne neprijateľné,“ vyhlásil ďalší dlžník rovnakej spoločnosti Ľuboslav Kumančík.

„V rámci dohôd, ktoré dlžníci podpisujú, je dohodnutý vyšší úrok z omeškania, avšak výlučne v prípade, ak dlžník nedodrží splátky tak, ako si ich sám nastavil. Uplatnenie vyššej sadzby úroku z omeškania má sankčný charakter a nastupuje len v prípade, ak dlžník napriek možnosti splatiť svoj dlh v splátkach, resp. inej úľavy od veriteľa, tieto svoje povinnosti zase poruší,“ tvrdí konateľ firmy Imrich.

Hromadné trestné oznámenie

Pred pár týždňami podalo hromadné trestné oznámenie na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) takmer 20 ľudí, ktorí majú pocit, že ich firma poškodila.

„Je vedené trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. Vzhľadom k tomu, že v tomto prípade ide o živú vec, nebudeme ju ďalej komentovať,“ potvrdila Kuzmová.

Podľa okresného úradu v Trenčíne spomínaná firma má síce živnostenské oprávnenie, no nie na vymáhanie pohľadávok. „Aktivity, ktoré vykonávame v rámci mimosúdneho riešenia pohľadávok, spadajú do predmetu činnosti Administratívne služby, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, Faktoring a forfaiting,“ píše Imrich.

„Táto spoločnosť nemá oprávnenie na tento typ podnikania,“ vyhlásil hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Teda ani na faktoring a forfaiting.

V dohodách, do ktorých sme mali možnosť nahliadnuť a cez ktoré firma vymáha pohľadávky, je vždy rozhodcovská doložka. Tá stanovuje, že všetky spory bude riešiť výlučne jeden človek, ad hoc rozhodca Milan Vojtek. Takýto zmluvný záväzok podpísala aj pani Morongová.

„Začal už predčasné rozhodcovské konanie. Že chcú 120-tisíc eur. Nevieme za čo. Oni rátajú s tým, že nehnuteľnosti vrátia, ale znovu začnú rozhodcovské konanie. Aby ich priviedli do exekúcie, aby si to vymohli formou exekúcie,“ hovorí príbuzný pani Anny.

„S pani Morongovou Hantákovou mala naša spoločnosť zmluvný vzťah, ktorý vyústil do dohody o predaji nehnuteľnosti. Dlžná suma rozhodne nebola zanedbateľná,“ tvrdí Imrich.

Rýchlo podpísaný dokument na kapote auta

Milan Vojtek, ad hoc rozhodca, uviedol, že ku konkrétnym prejednávaným prípadom sa nemôže vyjadrovať. „Obávam sa toho, bohužiaľ, aby nás nevysťahovali,“ skonštatovala pani Anna.

Dlžníci, s ktorými sme v kontakte, tvrdia, že si dohodu o ad hoc rozhodcovi nevšimli alebo jej nepripisovali význam. „Zastavili ma v práci, na kapote rýchlo podpísaný dokument. V časti mne neznámej, z druhej strany, bola doložka, ktorá ma zaväzuje všetky spory riešiť cez rozhodcovský súd, ktorý zastupuje pán Vojtek,“ opisuje Štefek.

„Vami uvedená osoba nie je vedená v žiadnom z uvedených zoznamov. To znamená, že ide o ad hoc rozhodcu, ktorého si vyberajú zmluvné strany,“ priblížila Miriama Gašparíková z tlačového oddelenie ministerstva spravodlivosti.

„Keď si pozriete dohodu, ktorú vám určite predložili, musí vám byť jasné, že doložka nie je žiadnym spôsobom skrytá. Tvorí prevažnú časť zadnej strany dohody a je jasne a zreteľne označená ako Rozhodcovská doložka,“ reagoval konateľ spoločnosti.

„Rozhodcom sa môže stať akákoľvek plnoletá, bezúhonná fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Ministerstvo spravodlivosti nemá oprávnenie im túto činnosť zakázať,“ ozrejmila Gašparíková.

Podľa advokátskej komory, ak ad hoc rozhodca rozhoduje vo viacerých sporoch tej istej firmy, nemožno ho považovať za nestranného.

„Z hľadiska medzinárodných štandardov v zásade rozhodca, ktorý opakovane prijíma vymenovania za rozhodcu od určitej strany, sa nepovažuje za nepredpojatú osobu, lebo, samozrejme, môže mať nejaký záujem tej strane vyhovieť, aj ekonomický záujem. Toto je v zahraničí dôvod na to, aby toho rozhodcu diskvalifikovali,“ priblížil Ľudovít Mičinský zo Slovenskej advokátskej komory.

„Rozhodujem tuzemské aj cezhraničné spory pre akýchkoľvek účastníkov zastúpených akýmikoľvek advokátmi, ktorí si ma ako ad hoc rozhodcu dojednali. To znamená, že funkciu rozhodcu nevykonávam len pre jeden subjekt,“ tvrdí Milan Vojtek.

Z kaluže do blata

Zo zmlúv, ktoré sa nám dostali do rúk je však zrejmé, že Milan Vojtek rozhodoval pre firmu Patriot Group minimálne v 20 prípadoch. Ak však dlžníci pred civilným súdom namietali predpojatosť rozhodcu, väčšinou nepochodili.

„V praxi, bohužiaľ, to až tak nefunguje. Rôzne rozsudky, ktoré by z môjho pohľadu mali zrušiť, nezrušili, keďže súdy to často skúmajú z hľadiska formálnych náležitostí, ale možno sa nepozreli na to v širšom kontexte. Viem to porovnať napríklad s Rakúskom, kde fungujem ako rozhodca. Tam by takýto rozsudok súd zrušil,“ tvrdí Mičinský.

Napriek tomu, že sa pred ôsmimi rokmi legislatíva o rozhodcoch sprísnila a zrušila tým zhruba 120 rozhodcovských súdov, možnosť ad hoc rozhodcu ponechali. Podľa advokátskej komory by však nemal pravidelne nahrádzať konanie riadne zriadeného stáleho rozhodcovského súdu.

„Osobne evidujem niekoľko fyzických osôb, ad hoc rozhodcov, ktorí opakovane rozhodujú spory a nepohybujú sa úplne v súlade so štandardami, ktoré by tam mali byť,“ potvrdil Mičinský.

Aj pani Morongová momentálne čelí konaniu, ktoré inicioval ad hoc rozhodca. Má možnosť namietať jeho zaujatosť. Musí to však stihnúť v stanovenej lehote a následne sa opäť obrátiť na súd. „Chcela som dcére pomôcť a bohužiaľ. Z kaluže do blata,“ uzavrela pani Anna.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko