Na hlavný obsah

Platy europoslancov: Koľko zarábajú a aké majú diéty?

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna.

Platy europoslancov: Koľko zarábajú a aké majú diéty?
Ilustračná snímka - Európsky parlament Foto: TASR/Jaroslav Novák

Do volieb poslancov do Európskeho parlamentu (EP) zostáva už len niekoľko dní. Koľko zarábajú europoslanci?

Mesačne europoslanec v hrubom zarobí 10 075,18 eur. Po odpočítaní daní EÚ a príspevkov na poistenie je to 7 853,89 eur (údaje k 01/07/2023). Tieto prostriedky sa vyplácajú z rozpočtu Európskeho parlamentu.

Keďže členské štáty môžu požadovať dodatočné vnútroštátne dane, konečná výška platu závisí od pravidiel zdaňovania v domovskej krajine poslanca.

Tak ako poslanci národných parlamentov, aj poslanci Európskeho parlamentu dostávajú niekoľko druhov príspevkov na pokrytie výdavkov, ktoré im vznikajú pri plnení ich povinností.

Príspevky europoslancov

Príspevok na všeobecné výdavky má kryť výdavky poslancov v členskom štáte zvolenia. Napríklad náklady spojené s vedením kancelárie poslanca, náklady spojené s telefonovaním a poštovným, a s nákupom, prevádzkou a údržbou počítačového a telekomunikačného vybavenia.

Ak sa poslanec bez riadneho zdôvodnenia nezúčastní polovice plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu. Výška tohto príspevku v roku 2024 predstavuje 4 950 eur mesačne.

Europoslanci dostávajú aj príspevok na cestovné výdavky. Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu sa koná v Bruseli alebo v Štrasburgu.

Poslancom sa po predložení účtov preplácajú skutočné náklady na cestovné lístky zakúpené na účely účasti na takýchto schôdzach, a to do maximálnej výšky ceny letenky v obchodnej (biznis) triede D (alebo podobnej), železničného lístka prvej triedy alebo 0,58 eur za km pri jazde osobným autom (s obmedzením do tisíc km), okrem pevne stanovených príspevkov podľa vzdialenosti a doby trvania cesty určených na pokrytie ostatných nákladov na cestu (napríklad diaľničných poplatkov, príplatkov za nadmernú batožinu alebo rezervačných poplatkov).

Poslanci musia často pri výkone svojej funkcie cestovať v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, alebo mimo neho. Avšak na iné účely ako oficiálne schôdze (napríklad s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo na pracovnej návšteve).

Poslanci majú na činnosti mimo členského štátu, v ktorom boli zvolení, nárok na úhradu cestovných výdavkov, nákladov na ubytovanie a súvisiacich výdavkov až do výšky 4 886 eur ročne.

V prípade činností v rámci členského štátu, v ktorom ich zvolili, majú poslanci nárok len na preplatenie nákladov na dopravu. Pričom je stanovená maximálna ročná suma podľa jednotlivých štátov.

Diéty europoslancov

Parlament vypláca poslancom pevne stanovený príspevok vo výške 350 eur na deň. A to na pokrytie ostatných výdavkov, ktoré poslanci majú počas vykonávania parlamentných činností. Aby však mali poslanci na tento príspevok nárok, musia potvrdiť svoju účasť podpisom v jednom z úradných registrov vytvorených na tento účel.

Príspevok sa zníži na polovicu, ak sa poslanci nezúčastnia na viac ako polovici hlasovaní. A to podľa mien počas hlasovacích dní v pléne, a to aj v prípade, že budú prítomní. V prípade schôdzí organizovaných mimo Európskej únie sa poskytuje príspevok vo výške 175 eur. Avšak vždy pod podmienkou podpisu v registri, pričom náklady na ubytovanie sa uhrádzajú oddelene.

Platy asistentov europoslancov

Poslanci EP si môžu sami vyberať asistentov v medziach rozpočtových prostriedkov, ktoré určuje Parlament, a za podmienok stanovených v kapitole päť vykonávacích predpisov k štatútu poslancov.

V roku 2024 má každý poslanec k dispozícii maximálne 28 696 eur na mesiac. Táto suma sa neposkytuje poslancovi, ale vypláca sa ako plat asistentom, ktorí spĺňajú určité podmienky a majú platnú zmluvu, ako aj orgánom zodpovedným za výber dane z príjmu. Existuje niekoľko kategórií asistentov poslancov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko