Na hlavný obsah

Ústavný súd reaguje na nedávny únik informácií. Predseda I. Fiačan rozhodol o lepšej ochrane

Na únik informácii reagoval aj premiér Robert Fico.

Ústavný súd reaguje na nedávny únik informácií. Predseda I. Fiačan rozhodol o lepšej ochrane
Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan rozhodol o realizácii opatrení na zvýšenie ochrany údajov, týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ÚS. Stalo sa tak potom, čo sa oboznámil so závermi komisie na prešetrenie úniku informácií o rozhodnutí ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov z februára tohto roka. Informoval o tom vo štvrtok (13. 6.) ÚS v tlačovej správe.

Vyšetrovacia komisia pritom nezistila narušenie informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti kancelárie ÚS. „Predseda Ústavného súdu zároveň prehodnotí ďalšie pokračovanie zmluvných vzťahov s osobami dotknutými závermi komisie s ohľadom na požiadavku vysokej miery dôvery vyžadovanej pri prerokúvaní jednotlivých prípadov v záujme ochrany integrity rozhodovania Ústavného súdu,“ uviedol súd.

Podľa záverov komisie únik informácií, ktoré sa dostali do médií, nenarušil integritu priebehu konania pred ÚS ani samotné rozhodovanie súdu.

„Vzhľadom na verejnoprávny predmet a účel konania, verejnoprávny charakter účastníkov konania a celospoločenský význam rozhodnutí Ústavného súdu v tomto type konania, môže byť výsledok rozhodovania oznámený verejnosti aj zo strany samotného Ústavného súdu ešte pred doručením rozhodnutia účastníkom konania,“ konštatovala komisia.

Účastníci konania o súlade právnych predpisov nemajú podľa komisie žiadny osobitný právny nárok na „utajenie“ informácie o rozhodnutí ÚS pred verejnosťou, resp. nezverejnenie tejto informácie až do doručenia samotného rozhodnutia. Komisia zároveň navrhla prijatie opatrení na zvýšenie ochrany údajov, týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ÚS.

Komisia nezistila zásah do systémov

Pri vyšetrovaní komisia nezistila zásah, resp. prienik do informačných systémov kancelárie ÚS. Či odcudzenie alebo skopírovanie údajov z informačných systémov zo strany iných subjektov. Osobou, ktorá pristupovala k danému dokumentu a zobrazila si obsah zápisnice o neverejnom zasadnutí bez toho, aby to bolo odôvodnené plnením služobných úloh, je externý poradca T. U.

„V rámci svojho vyjadrenia potvrdil otváranie dokumentov v predmetnom spise vrátane otvorenia a stiahnutia zápisnice o neverejnom zasadnutí pléna v danej veci do počítača. Zároveň uviedol, že o jej obsahu s nikým nekomunikoval a zistené informácie nikomu neposkytol. Komisia nedisponuje prostriedkami, ktoré by mohli toto tvrdenie potvrdiť alebo vyvrátiť,“ informoval ÚS.

Komisia uviedla, že únik informácie o rozhodnutí ÚS do médií a únik fotografie zápisnice o neverejnom zasadnutí môžu, no nemusia spolu súvisieť. V súvislosti s povinnosťou mlčanlivosti komisia nezískala dostatok dôkazov na vyvodenie zodpovednosti proti konkrétnej osobe.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na únik informácie o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov do médií v marci vyhlásil, že šéf ÚS by mal odstúpiť z funkcie. Vyhlásil, že niekto musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám. Podľa Fiačana sa to nemalo stať, za dôvod na odstúpenie to však nepovažoval.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko