Na hlavný obsah

Rodičom plynie čas, aby požiadali školy o obedy zadarmo pre svoje deti

Treba tak spraviť do konca júna.

Rodičom plynie čas, aby požiadali školy o obedy zadarmo pre svoje deti

Už len do konca júna môžu rodičia požiadať školu o bezplatné obedy pre svoje deti. Žiadosť môžu podať písomne alebo elektronicky. Aktualizované zoznamy musia zriaďovatelia škôl odovzdať úradu práce.

Na obedy zadarmo majú nárok predškoláci a všetci žiaci základných škôl. Od septembra už aj niektorí stredoškoláci. Ide o prvé štyri ročníky osemročných a prvý ročník päťročných stredných škôl.

„Štát poskytuje dotáciu na stravu takmer pol miliónu detí,“ spresnila hovorkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Iveta Dorčáková.

Obedom zadarmo sa v relácii Správy :24 venovala redaktorka RTVS Alžbeta Sujová:

Rodičia by si však mali zistiť, ako môžu o bezplatné obedy požiadať. Každá škola má na to svoj spôsob.

„My sme na to využili školskú stránku edupage, cez ktorú sme poslali rodičom anketu a tam vyjadrili svoj záujem. V septembri prvý deň školy rodičia opäť prídu do kancelárie vedúcej jedálne, ktorá im dá papierové tlačivo na vyplnenie a potvrdenie,“ ozrejmila riaditeľka ZŠ A. Sládkoviča v Sliači Alžbeta Krúpová.

„Ak rodič nevyjadrí záujem o poskytnutie dotácie na stravu v termíne stanovenom zriaďovateľom, dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada,“ doplnila Dorčáková.

Špeciálna strava

Nárok na dotáciu majú aj rodičia detí, ktoré potrebujú osobitné stravovanie pre rôzne potravinové alergie, intolerancie alebo ochorenia ako celiakia či cukrovka. Musia však mať v potvrdení od lekára uvedený typ diéty.

„Diétne stravovanie to zabezpečuje v našom meste jedine základná škola s materskou školou Jána Bakossa. Pre ostatné deti s diétnym režimom stravovania zabezpečujú takúto stravu zákonný zástupcovia vo vlastnej réžii formou donášky, pričom zriaďovateľ im tú poskytnutú dotáciu prepláca na účet,“ uviedla hovorkyňa Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Vďaka veľkému záujmu o stravovanie zadarmo výška dotácie na zabezpečenie obedov postačuje. „Naša školská jedáleň má možnosť každý deň dávať deťom navyše jogurty, šaláty, ovocie. Môže variť pestro. Rodičia platia mesačne zatiaľ osem eur režijné náklady,“ priblížila Krúpová.

Štát poskytne dotáciu dieťaťu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko