Na hlavný obsah

Solúnski bratia Cyril a Metod boli na svoju dobu moderní muži, tvrdí cirkevný historik

Na ich duchovné dedičstvo sa odvoláva aj Ústava SR.

Solúnski bratia Cyril a Metod boli na svoju dobu moderní muži, tvrdí cirkevný historik
Socha svätých Cyrila a Metoda. Foto: RTVS

V piatok (5. 7.) je štátny i cirkevný sviatok svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov a spolupatrónov Európy. Na území Veľkej Moravy pôsobili v druhej polovici deviateho storočia.

Okrem toho, že našim predkom priniesli kresťanstvo v ich jazyku, položili základy písma, kultúry, vzdelania i práva. V Nitre sa v piatok koná národná cyrilo-metodská púť, omšu na Svätoplukovom námestí odslúži apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

Svätí Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Na bohoslužbách používali starosloviensky jazyk, ktorému miestni ľudia rozumeli.

„Boli to svojím spôsobom veľmi moderní muži na svoju dobu, pretože mali základnú ambíciu, aby boli zrozumiteľní tým ľuďom, ku ktorým boli poslaní. Mohli by sme snáď povedať, že boli influenceri. To znamená že, mali vplyv na druhých ľudí,“ priblížil bratislavský pomocný biskup a cirkevný historik Jozef Haľko.

„Cyrila a Metoda chápeme ako naše národné dedičstvo, národný poklad, národný drahokam. Drahokam má tú vlastnosť, že láme svetlo. Zmena osvetlenia vytvára aj nový obraz. Ja by som nadhodil možno ten, ktorý bol typický pre dobu Cyrila a Metoda a aj pre dnešnú dobu – hľadanie miesta Slovenska či Slovanstva v Európe,“ povedal košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ.

Sviatku svätých Cyrila a Metoda sa v Správach :24 venoval redaktor Miroslav Lyko:

Na ich dedičstvo sa odvoláva ústava

Solúnskych bratov vyhlásil v roku 1980 pápež Ján Pavol II. za spolupatrónov Európy. Na ich duchovné dedičstvo sa odvoláva aj Ústava Slovenskej republiky.

„Kultúrne dedičstvo svätých Cyrila a Metoda v prvom rade je definované jazykom, kultúrou slovanských národov a to, čo sa nám zachovalo zo staroslovienskeho písomníctva. Vďaka svätému Metodovi vzniklo arcibiskupstvo a v Nitre 880 aj biskupstvo.

Konštantín Cyril zomrel 14. februára 869, pochovaný je v rímskej bazilike svätého Klementa. Jeho brat Metod zomrel 6. apríla 885. Kde sa nachádza jeho hrob doteraz nevieme. Vierozvestcom je na Slovensku zasvätených takmer 80 kostolov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko