Na hlavný obsah

Vodovod v bytovom dome zamorila životu nebezpečná baktéria. Majiteľ bytu a správca sa navzájom obviňujú, kto za to môže

Testy ukázali, že v potrubiach sa nachádzajú baktérie legionelly.

Vodovod v bytovom dome zamorila životu nebezpečná baktéria. Majiteľ bytu a správca sa navzájom obviňujú, kto za to môže
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

A aká je voda? Je teplá? V tomto prípade nejde o otázku dovolenkára, ktorý sa chystá do mora, ale obyvateľov jedného z obytných domov v Bratislave pred tým, než idú do sprchy. A nejde pritom len o teplotu vody, ale aj o to, čo v nej pláva. Testy ukázali, že v teplovodných potrubiach sa nachádzajú baktérie legionelly.

„Toto je také prechodné bydlisko pre mňa, ako aj pre rodičov, ktorí sem často a radi chodia,“ hovorí majiteľ bytu Robert Ruettgen.

Pán Ruettgen žije v Nemecku a byt na dunajskom nábreží, ktorý rodina zdedila po babičke využíva počas pobytu na Slovensku. V uplynulých štyroch rokoch sem z objektívnych dôvodov cestovali, podľa jeho slov, zriedkavo. „Byt teda nebol nejakú dobu permanentne obývaný,“ vysvetľuje.

Sťažnosti adresoval správcovi

Majiteľ bytu opisuje, že od roku 2020 začal pri svojich návštevách bytu v centre Bratislavy pociťovať problém s teplou vodou a vykurovaním. Svoje sťažnosti adresoval správcovi a spoluvlastníkovi domu.

„Tá teplota vody je úplne zlá, nekomfortná. Kúrenie, samozrejme, tiež patrične nefungovalo, keď nešla teplá voda,“ sťažuje sa pán Robert.

„Na teplotný komfort sa doteraz nikto, ani sťažovateľ, nesťažoval. Predmetom nespokojnosti ostatných susedov je práve konanie sťažovateľa, ktorý v čase, kedy neužíva byt, v ňom odstavuje kúrenie,“ tvrdí v písomnom stanovisku predseda spoločenstva vlastníkov v bytovom dome Ján Kováčik.

Podľa pána Ruettgena – problémy s teplou vodou a vykurovaním v bytovom dome začali potom, ako ho odpojili od miestnej kotolne a inštalovali v ňom vlastné tepelné čerpadlo.

„Naše spoločenstvo sa na základe dohody s predchádzajúcim dodávateľom odpojilo od jeho zdroja tepla a na prelome rokov 2020/21 vybudovalo vlastný zdroj. Na základe rozhodnutia vlastníkov prijatého na schôdzi dňa 26. 9. 2019 (za hlasoval aj sťažovateľ), spoločenstvo rozhodlo o zmene spôsobu vykurovania z centrálneho vykurovania na najmodernejšiu a najhospodárnejšiu technológiu – tepelné čerpadlo,“ priblížil Kováčik.

Tepelné čerpadlo

„Teplota vody je zle nastavená – okolo 40 stupňov – to sa nedajú umývať riady. Človek sa nemôže ani osprchovať, ani nehovorím okúpať,“ hovorí pán Robert.

Počas našej návštevy z kohútikov tiekla 48-stupňová voda. Majiteľ bytu mal však dlhodobo pochybnosti o tom, či je teplá voda v dome zdravotne vyhovujúca, preto oslovil Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

„Minulý rok som sa rozhodol konať, aby som sem mohol skutočne bez obáv chodiť bývať,“ pokračuje pán Robert.

„Na základe podnetu obyvateľa bytového domu na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 32 v Bratislave (oznamovateľa) vykonali dňa 26.09.2023 odborní pracovníci RÚVZ Bratislava odbery vzorky (studenej) pitnej vody (odberové miesto kúpeľňa – umývadlo) a vzorky teplej vody  (odberové miesto kúpeľňa – vaňa – sprchová hlavica) v byte oznamovateľa – zamerané na prítomnosť baktérií rodu Legionella v rozvodnej sieti pitnej a teplej vody. Protokol o skúške vzorky teplej vody preukázal  prítomnosť epidemiologicky závažnej baktérie druhu Legionella pneumophila sérotyp 6, čo je v rozpore s požiadavkami na kvalitu teplej vody,“ uvádza v písomnom stanovisku Katarína Nosálová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

„Baktéria legionella žije v meňavkách, je to vlastne parazit meňaviek, ktoré žijú vo vode a tie sa vyskytujú v rôznych vodných zdrojoch,“ vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.

Riziko najmä pre starších ľudí

Patogénnych baktérií z čeľade legionella existuje viac druhov. Vyskytujú a množia sa v usadeninách, napríklad v teplovodných potrubiach, v klimatizáciách alebo bojleroch. Zdravotné riziko predstavujú najmä pre starších ľudí.

„Aby to ale predstavovalo zdravotné riziko, tak výskyt baktérií vo vode musí byť dostatočný. Človek sa nakazí tak, že vdýchne aerosol, ktorý obsahuje baktériu, čiže musí dôjsť k rozprášeniu vody,“ pokračuje Sabaka.

Ak teplovodné potrubie zamorila legionella, rizikové môže byť napríklad sprchovanie.

„Priebeh tohto ochorenia môže byť aj ľahší. Môže pripomínať bežnú chrípku a samé to prejde, označujeme ho ako pontiacka horúčka. Ťažší priebeh označujeme ako legionárska choroba a ten prebieha väčšinou pod obrazom zápalu pľúc, čiže pneumónie,“ priblížil Sabaka.

„Pán správca sa pýtal, či má niekto zápal pľúc. Samozrejme, nikto nehovoril, tým pádom to uzavrel, že nie je čo riešiť,“ tvrdí pán Robert.

„Je nutné zdôrazniť, že nikto z ďalších vlastníkov nikdy nemal žiadne zdravotné indikácie spojené s používaním teplej vody,“ reagoval pán Kováčik.

Premnožené patogény

Či je legionellou zamorený vodovod v celom dome nie je známe. „Úrad odobral vzorky výlučne v byte č. 6, a to bez prítomnosti zástupcu spoločenstva, pritom v záujme potvrdenia prítomnosti ich mal odobrať aj v ďalších bytoch, ktoré sú pripojené na samostatných vodovodných vetvách,“upozorňuje Kováčik.

„Je pravdepodobné, že legionella môže byť prítomná v celom rozvodnom potrubí teplej vody predmetného bytového domu,“ uviedla Nosálová z RÚVZ.

Podľa odborníkov hlavným dôvodom premnoženia patogénov v teplovodnom potrubí je nesprávne nastavená teplota vody. „Najmä kúrenie alebo kotle by mali byť nastavené na dostatočnú teplotu, pretože pri istej teplote sa legionelly vo vode už nemnožia,“ skonštatoval Sabaka. „Pri určitej teplote vody jednoducho tie baktérie zahynú,“ dodal pán Robert.

„Keďže štátu ide o bezpečnosť občanov, dodávku teplej vody upravuje viacero zákonov,“ uviedol nezávislý advokát Milan Ficek.

Nízka teplota vody

„V našom bytovom dome teplotu vody nastavili na výstupe zo zdroja tepla trvalo na 50 °C. Aj z neohláseného merania Úradu vyplýva, že na výstupe vody v byte sťažovateľa namerali teplotu 48,1 °C, t.j. zodpovedá zákonným požiadavkám,“ ohradil sa Kováčik.

„Pri meraní teploty teplej vody v byte oznamovateľa zároveň zistili, že nedodržali predpísanú medznú hodnotu tohto ukazovateľa,“ uviedla Nosálová.

Od roku 2023 sa normy sprísnili. „Vyhláška požaduje, aby sa teplota teplej vody pohybovala v rozmedzí  50°C – 55 °C. Touto relatívne novou vyhláškou do národnej legislatívy pre pitnú vodu a teplú vodu pridali mikrobiologický ukazovateľ Legionella species,“ priblížila Nosálová.

„Odporučili hneď, aby sme nastavili teplú vodu na 55 stupňov. Žiadal som správcu aby v zmysle toho konal. Spochybnil vyjadrenie RÚVZ, že to je nesprávne,“ tvrdí pán Robert.

„Sú štúdie, ktoré hovoria, že legionella sa množí najviac, keď je teplota vody od 20 do 45 °C,“ zdôraznil Ficek.

Nepoužívaný vodovod

Teplota vody však nie je jediné kritérium. Aby mohla dostatočne teplá vody baktérie zneškodniť – je dôležité, aby cez potrubia pravidelne prúdila.

„Jedným z významných faktorov premnoženia legionelly v rozvode teplej vody môže byť aj stagnácia vody v ňom,“ pripomína Nosálová.

„V našom dome dlhodobo neužívajú iba jediný priestor, a to práve byt sťažovateľa. Práve on vytvára podmienky pre premnoženie baktérií legionella, ktoré sa zistili len v jeho byte,“ skonštatoval Kováčik.

„Nemáme len zákony, máme aj vyhlášky, technické normy… Samozrejme, tie normy upravujú aj povinnosti. Z času na čas treba teplotu vody zvýšiť nad 60 stupňov, ale nie pre koncového spotrebiteľa – v rámci zabezpečenia toho, aby sa baktérie nešírili. Musí určite dôjsť k nejakému prietoku, aby sa tá baktéria odstránila,“ upozorňuje Ficek.

„V decembri 2023 som v mene všetkých ostatných vlastníkov vyzval pána Ruttgena, aby začal užívať svoj byt a vykonával podľa informácie odborníkov z úradu minimálne 1x týždenne preplach výtokov vody a to po dobu najmenej 5 minút. Tieto opatrenia v danom čase vôbec neuskutočnil, keďže v byte do marca 2024 vôbec nebol,“ hovorí Kováčik.

Možnosť uložiť pokuty

Podľa majiteľa bytu sa baktéria nevyskytuje výlučne v jeho byte. Vzorky vody sa totiž odoberajú až po tom, ako určitý čas voda z kohútikov tečie. „Prietok bol úplne bezproblémový, silný, voda tiekla aspoň štvrťhodinu-20 minút. To znamená, že legionella je v potrubí,“ tvrdí pán Robert.

„V danom prípade, ak sa zistila kolonizácia rozvodov teplej vody v objekte legionellou, je povinný prijať príslušné nápravné opatrenia jej dodávateľ. Ten je v danom prípade zároveň aj správcom bytového domu,“ vysvetlila Nosálová.

„Pokiaľ by sa to neriešilo, tak UVZ môže ukladať aj pokuty. Tie pokuty sú od 1 600 – až do 16 500 eur,“ priblížil advokát Ficek.

„Spoločenstvo v záujme odstránenia problémov v súvislosti s vodou z bytu sťažovateľa uskutoční v mesiaci jún 2024 výmenu rozvodov vody, spolu s technológiou klapky, ktorá zabráni možnej kontaminácii celého systému vodou z nepoužívaného bytu,“ informoval správca domu Kováčik.

Nedostatočne ohriata voda, rovnako však neobývané priestory a vodovody bez prietoku, predstavujú zdravotné riziká. „Hlavná prevencia je tá, aby kotle a zdroje tepla nastavili na dostatočnú teplotu,“ uzavrel Sabaka.

„Opatrenia na elimináciu baktérií legionella je potrebné realizovať dlhodobo, pravidelne, cielene a dôsledne,“ zdôraznila Nosálová.

„Malo by sa to dodržiavať, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života, prípadne zdravia ľudí,“ hovorí advokát Milan Ficek.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko