Na hlavný obsah
Voľby

Prieskumy preferencií pre eurovoľby 2024

Najnovšie prieskumy preferencií politických strán pred eurovoľbami 2024. Zistite, kto má akú šancu dostať sa do európskeho parlamentu.

FAQ

Kedy budú eurovoľby?
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 h do 22.00 h.
Kedy a ako často sa realizujú predvolebné prieskumy?
Prieskumy realizujú prieskumné agentúry spravidla na objednávku. Ich zverejňovanie nie je pravidelné, zväčša vychádzajú na mesačnej báze, s blížiacimi sa voľbami aj častejšie.
Koľko percent musí získať strana na to aby získala aspoň 1 mandát?
Aby strana mohla získať mandát v europarlamente, musí získať aspoň päť percent hlasov. V ojedinelých prípadoch však nemusí stačiť ani to. Strany, ktoré získajú pod päť percent, nemajú nárok na mandát v EP.
Ktoré agentúry realizujú prieskumy volebných preferencií?
Na Slovensku pôsobí niekoľko agentúr, ktoré sa venujú politickým prieskumom. Medzi najznámejšia patria MEDIAN SK, IPSOS, FOCUS, AKO či NMS research.
Koľko poslancov si volíme v roku 2024 do EP?
Slovensko si volí 15 poslancov, to je o jedného viac ako v roku 2019. Naprieč EÚ sa bude dokopy voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách.
Ako sa merajú politické preferencie?
Zber dát do prieskumu môže prebiehať rôznymi formami, napríklad prostredníctvom anketárskej siete, telefonickým štúdiom či napríklad online panelom.
Kedy je volebné moratórium?
Volebné moratórium na volebnú kampaň začína 48 hodín pred dňom konania volieb, tj. o polnoci z 5. na 6. júna.
Koľko kandidátov môžeme krúžkovať?
Volič môže na jednom z hlasovacích lístkov vyznačiť odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.