Na hlavný obsah
Voľby

Výsledky volieb do európskeho parlamentu 2024

Slovenskí voliči si vo voľbách do európskeho parlamentu volia 15 nových poslancov, ktorí ich budú zastupovať na európskej pôde. Získajte informácie o exit polloch, predbežných ako aj reálnych výsledkoch volieb do európskeho parlamentu.

Zvolení poslanci

Progresívne Slovensko:
Ľudovít Ódor (294 944 prednostných hlasov)
Veronika Cifrová Ostrihoňová (117 207 prednostných hlasov)
Martin Hojsík (89 084 prednostných hlasov)
Ľubica Karvašová (65 835 prednostných hlasov)
Michal Wiezik (30 022 prednostných hlasov)
Lucia Yar (16 974 prednostných hlasov)
Smer-SD:
Ľuboš Blaha (187 020 prednostných hlasov)
Erik Kaliňák (151 860 prednostných hlasov)
Monika Beňová (131 126 prednostných hlasov)
Judita Laššáková (87 166 prednostných hlasov)
Katarína Roth Neveďalová (44 409 prednostných hlasov)
Republika:
Milan Uhrík (133 949 prednostných hlasov)
Milan Mazurek (71 656 prednostných hlasov)
Hlas-SD:
Branislav Ondruš (42 423 prednostných hlasov)
KDH:
Miriam Lexmann (58 179 prednostných hlasov)

FAQ

Kedy získame priebežné výsledky eurovolieb 2024?
Priebežné výsledky volieb sa nezverejňujú z dôvodu prebiehajúcich volieb v ostatných členských krajinách Európskej únie. Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu budú zverejnené až po ukončení volieb vo všetkých krajinách Európskej únie.
Koľko kôl je vo voľbách do európskeho parlamentu?
Eurovoľby sú jednokolové voľby.
Ako sa spracovávajú volebné lístky v eurovoľbách?
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydal Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu. Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí. Prečítať si ho môžete tu.
Aký je systém zabezpečenia korektnosti sčítania hlasov vo voľbách do EP?
Systém zabezpečenia korektnosti sčítavania hlasov je v rukách členov každej volebnej komisie. Po uzatvorení volebných miestností sa otvoria volebné urny a sčítajú sa hlasy. Viac o spracovávaní výsledkov sa dočítate tu.
Kde môže človek nahlásiť sťažnosť na priebeh volieb?
Sťažnosť na priebeh volieb môže človek ohlásiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane. Telefonický kontakt na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán počas hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024 je 02/4859 2020.
Odkiaľ sa čerpajú dáta pre priebežné výsledky v eurovoľbách?
Priebežné výsledky volieb sa nezverejňujú z dôvodu prebiehajúcich volieb v ostatných členských krajinách Európskej únie.
Na koľko rokov sa volia europoslanci a ako dlhé je ich funkčné obdobie?
Poslancov do Europarlamentu volíme na päťročné volebné obdobie.
Aký je plat europoslanca?
Od 1. júla 2023 predstavuje hrubý mesačný plat europoslancov 10 075,18 eur. Plat sa vypláca z rozpočtu Parlamentu, podlieha dani EÚ a znižuje sa o príspevky na poistenie. Po odčítaní týchto položiek predstavuje 7 853,89 EUR. Členské štáty môžu plat zdaniť aj podľa vnútroštátnych daňových predpisov. Základný plat predstavuje 38,5 % základného platu sudcu Súdneho dvora Európskej únie.
Kde sídli európsky parlament?
Európsky parlament má sídlo vo francúzskom Štrasburgu, kde sa konajú aj pravidelné plenárne schôdze. Dodatočné zasadnutia sa konajú v belgickom Bruseli.
Aký je proces odvolania europoslancov?
Ak sa na zistí, že poslanec vykonáva funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, EP na základe informácií od svojho predsedu potvrdí uvoľnenie mandátu. Podobne sa postupuje aj v prípade, že europoslanec bol zvolený alebo vymenovaný do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca EP.