Na hlavný obsah

Vláda v stredu rozhodne o pláne obnovy. Má priniesť reformy za 6,6 miliardy eur

Slovensko čaká podľa plánu 66 ambicióznych reforiem.

Vláda v stredu rozhodne o pláne obnovy. Má priniesť reformy za 6,6 miliardy eur
Plán obnovy bol témou ministerstva financií ešte počas toho, ako tento rezort viedol súčasný premiér Eduard Heger (OĽANO). Foto: TASR

O finálnom návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR by mala vláda rozhodnúť na svojom rokovaní v stredu (28.4.). Materiál je už zaradený do zverejneného programu a vláda ho v podstate musí schváliť, pretože termín na oficiálne odovzdanie Európskej komisii je 30. apríl 2021.

Slovensko by malo na základe tohto plánu v rokoch 2021 až 2026 preinvestovať takmer 6,6 miliardy eur v piatich prioritných oblastiach. Podmienkami pre jeho vytvorenie bolo, že bude obsahovať reformy a investície naplánuje v súlade s odporúčaniami Európskej komisie (EK). Zároveň, na zelenú transformáciu musí ísť aspoň 37 % celkovej alokácie finančných zdrojov a na digitálnu aspoň 20 %.

Reformy, ktoré sa dotknú všetkých oblastí života

Slovensko by podľa dokumentu malo čakať 66 ambicióznych reforiem. Patrí k nim reforma súdnej mapy, reforma riadenia vysokých škôl, modernizácia policajného zboru, optimalizácia siete nemocníc či reforma NAKA. Medzi kľúčové reformy bola zaradená aj reforma verejnej osobnej dopravy, dôchodková reforma či reforma verejného obstarávania.

Rovnako by malo dôjsť k 66 veľkým investíciám. Smerovať majú napríklad do debarierizácie škôl, rozšírenia bezzásahového územia, obnovy rodinných domov, ale aj vodných tokov. Pribudnúť by mali dispečerizované úseky železničných tratí, ale aj nová cyklistická infraštruktúra.

Najväčšiu podporu dostane zelená ekonomika

Najväčšia suma z celkového balíka má ísť na oblasť zelenej ekonomiky, a to 2,3 miliardy eur. Oblasť zdravia má byť podporená sumou 1,5 miliardy eur. Oblasť efektívnej verejnej správy a digitalizácie by mala získať 1,1 miliardy eur. Na vzdelávanie má ísť 892 miliónov eur, na vedu, výskum a inovácie 739 miliónov eur.

Zelená ekonomika zahŕňa obnoviteľné zdroje energie a energetickú infraštruktúru v objeme 232 miliónov eur, adaptáciu na zmenu klímy v sume 159 miliónov eur, či dekarbonizáciu priemyslu v hodnote 368 miliónov eur. Na obnovu budov má ísť 741 miliónov eur. Udržateľná doprava má byť zase podporená sumou 801 miliónov eur.V oblasti zdravia je necelých 1,2 miliardy eur vyčlenených na modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, 105 miliónov eur zase na humánnu, modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie. Na dostupnú a kvalitnú dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť má smerovať 265 miliónov eur.

Plán myslí aj na vzdelanie a vedu

Vzdelávanie obsahuje tri komponenty. Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch má plánovanú alokáciu 210 miliónov eur, vzdelávanie pre 21. storočie 469 miliónov eur. Na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl má plynúť 213 miliónov eur.

Z pohľadu vedy, výskumu a inovácií je 633 miliónov eur vyčlenených na efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií. Lákanie a udržanie talentov má dostať zdroje vo výške 106 miliónov eur.

Digitalizácia pomôže aj verejnej správe

Digitálne Slovensko by malo byť podporené sumou 615 miliónov eur. Táto oblasť zahŕňa štát v mobile, kybernetickú bezpečnosť, rýchly internet pre každého či digitálnu ekonomiku. Oblasť efektívnej verejnej správy zahŕňa aj zlepšenie podnikateľského prostredia v hodnote 11 miliónov eur. Na reformu justície má smerovať 255 miliónov eur, na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochranu obyvateľstva zase 229 miliónov eur. Táto oblasť obsahuje aj komponent zdravé verejné financie.

Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k Plánu obnovy bolo celkovo 2 529 pripomienok. Akceptovaných bolo 684, z toho 270 zásadných. Počet čiastočne akceptovaných predstavoval 370, z toho 258 zásadných. Zmeny v materiáli po MPK zahŕňajú napríklad zriadenie Rady vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR, vzniknúť by mala do konca roka.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika