Na hlavný obsah

Lekárska komora žiada pozastavenie účinnosti liekovej novely do 1. júna

Hovorí o viacerých nejasnostiach.

Lekárska komora žiada pozastavenie účinnosti liekovej novely do 1. júna
Ilustračná snímka - lieky v lekárni. Foto: RTVS

Príprave novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach malo predchádzať prerokovanie v širšej komunite lekárov a pacientov. Myslí si to Slovenská lekárska komora (SLK), ktorá zverejnila zásadné poznámky najmä k spornej časti novely o predpisovaní liekov všeobecnými lekármi.

Okrem všeobecných lekárov mali podľa komory právo sa vyjadriť aj ďalšie organizácie zastupujúce tisícky špecialistov a nemocničných lekárov. „Interpretácia novely by mala byť jednoznačná a vysvetlená vykonávacími predpismi,” uvádza komora s tým, že SLK už v tomto smere analyzovala množstvo podnetov.

Za prvoradý komora naďalej považuje záujem pacienta, preto kritizuje nejasné nastavenie pravidiel, v rámci čoho dostáva pacient „zmätočné informácie“. V záujme pacienta je tiež podľa SLK zníženie počtu návštev lekára či telefonátov do ambulancií pre predpisovanie liekov.

Medzi zásadné témy doterajšej diskusie ďalej patria najmä administratívna záťaž všeobecných lekárov a odoberanie kompetencie v oblasti liečby pacientov. Ďalej sa tiež hovorí o tom, že niektoré nemocnice nebudú mať dostatok špecialistov na predpisovanie liekov, preto by sa mala otvoriť aj otázka o miere preskripčných obmedzení.

Podľa komory zároveň treba doriešiť časovú súvislosť s vystavením receptu a úlohu zdravotných poisťovní v prípade chybných predpisov liekov.

Pre vyššie opísané nedostatky SLK považuje za nutné upresnenie novely, pričom navrhuje pozastavenie jej účinnosti do 1. júna 2022. Týmto krokom by sa podľa komory vytvoril dostatočný priestor pre rokovania, ideálne by bolo vytvorenie malej pracovnej skupiny s určeným mediátorom.

Skupina by spracovala doterajšie pripomienky a poznatky a navrhla postupnosť ďalších krokov. Jej súčasťou by mali byť lekár prvého kontaktu, špecialista, lekár z nemocnice, zástupca organizácie pacientov, Ministerstva zdravotníctva SR, SLK, ako aj Slovenskej lekárskej spoločnosti. Komora navrhla aj časový harmonogram výstupov tejto pracovnej skupiny. Ďalší postup by vyplýval z rozhodnutia kompetentných orgánov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko