Na hlavný obsah

Návrh dohody o obrannej spolupráci s USA má dohromady 70 pripomienok

Generálna prokuratúra aj odborári ju odmietajú.

Návrh dohody o obrannej spolupráci s USA má dohromady 70 pripomienok
Ilustračné foto - letecké cvičenie. Foto: TASR

K návrhu dohody o obrannej spolupráci Slovenskej republiky s USA prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 70 pripomienok. Autorom polovice je Generálna prokuratúra (GP) SR, návrh ako celok odmieta.

Stiahnuť ju žiada aj Konfederácia odborových zväzov SR. Výhrady k uzavretiu dohody vyslovila aj verejnosť. Ministerstvo obrany SR uviedlo, že s pripomienkami sa vyrovná štandardným spôsobom.

Konkrétne pripomienky

Úrad jadrového dozoru SR upozornil, že dohoda nikde explicitne neuvádza jadrové materiály ani iné rádioaktívne materiály. Vzhľadom na platné medzinárodné dohody, ktoré upravujú ich dovoz a použitie, odporúča zvážiť dané skutočnosti aj v návrhu dohody.

GP SR tvrdí, že ak uzavrú medzinárodnú zmluvu s USA v predloženom znení, krajina rezignuje na garanciu niektorých ústavných práv. Vláda alebo prezidentka by podľa prokuratúry mali po skončení medzirezortného pripomienkového konania využiť svoje ústavné oprávnenia a podrobiť návrh bilaterálnej dohody ústavnému prieskumu. Namieta napríklad aj to, že prvých desať rokov nie je možné dohodu vypovedať.

Občianske združenie Zjednotení za mier prostredníctvom hromadnej pripomienky, ktorú prostredníctvom petície podporilo vyše 20 700 ľudí, žiada odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre rozpor s Ústavou SR a záujmami SR. Do textu dohody by v prípade jej neodmietnutia zapracovali systém riešenia sporov.

Požadujú tiež výslovný zákaz jadrových zbraní na území SR a obmedzenie aktov vojnového násilia s využitím územia SR. Vytvoriť by sa podľa združenia mal aj systém spoločnej kontroly a pravidlá na ochranu verejného zdravia. Chcú tiež zachovať právomoci slovenských orgánov činných v trestnom konaní.  

Mimoparlamentné hnutie Republika je tiež proti uzavretiu dohody. Hromadnú pripomienku verejnosti prostredníctvom petície podporilo takmer 15 000 ľudí. V dohode by mal byť podľa nich stanovený jednoznačný a neodvolateľný zákaz jadrových zbraní na území SR.

Žiadajú tiež potvrdiť a zachovať bezvýhradné a bezpodmienečné zvrchované právomoci slovenských orgánov v oblasti práva.

Ministerstvo dopravy žiada vyznačiť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a uviesť, že nie je rozpočtovo zabezpečený.

Ministerstvo financií požaduje pri doložke vybraných vplyvov doplniť, že prípadné výdavky, ktoré vyplynú z prijatia dohody, budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov ministerstva obrany na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na štátny rozpočet.

Ministerstvo práce odporúča prehodnotiť sociálne vplyvy.

Ministerstvo hospodárstva navrhuje doplniť v doložke vybraných vplyvov pri časti Preskúmanie účelnosti konkrétnu časovú lehotu a kritériá. Ministerstvá, ale aj Národná banka Slovenska, mali tiež viaceré výhrady k použitej terminológii v slovenskej verzii dokumentu.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko