Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Nový zákon o eurofondoch zefektívni kontrolu verejného obstarávania, tvrdí Remišová

Bude sa nimi zaoberať už len ÚVO.

Nový zákon o eurofondoch zefektívni kontrolu verejného obstarávania, tvrdí Remišová
Na snímke vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová. Foto: TASR

Zefektívniť súčasný systém kontroly verejného obstarávania pri čerpaní zdrojov Európskej únie je jedným z hlavných zámerov nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

Kontrolu eurofondových zákaziek podľa zákona, ktorý v stredu (16. 3.) schválil parlament. Na rozdiel od súčasnosti to bude vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa jednotných pravidiel.

Dosiaľ ho vykonávalo 21 orgánov

„Súčasný systém kontroly bol mimoriadne náročný. Dochádza k zásadným zmenám výkonu kontroly verejného obstarávania. To patrilo doteraz k najproblematickejším oblastiam v tomto programovom období,“ povedala ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

„Kontrolu verejného obstarávania vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Každý z týchto orgánov mal trochu iné pravidlá, čo prinášalo chaos a zbytočné chyby,“ uviedla vicepremiérka.

Čo mení zákon

Schválený zákon o eurofondoch upravuje riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy v novom programovom období eurofondov 2021 až 2027. Dôvodom sú zmeny viacerých pravidiel implementácie európskych fondov, ktoré zahŕňajú nové nariadenia s účinnosťou od 1. júla 2021.

Určuje tiež postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy a úlohy vlády pri využívaní príspevkov EÚ ako aj jednotlivých subjektov zapojených do implementácie.

Zákon upravuje aj základné princípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, a to vrátane návratnej formy pomoci. Zároveň obsahuje pravidlá pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie príspevku.

Tiež zabezpečuje vyrovnanie finančných vzťahov v prípade, ak je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť. Upravuje sa aj konflikt záujmov pri poskytovaní príspevku z fondov EÚ.

Remišová hovorí o množstve tlačív nad rámec

„Základným zjednodušením v nových eurofondoch je nový Operačný program Slovensko. Ten nahradí fragmentovanú súčasnú štruktúru a zníži počet orgánov, ktoré sa podieľajú na riadení eurofondov, až o dve tretiny,“ priblížila Remišová. Podľa nových pravidiel sa výrazne zníži objem vyžadovanej dokumentácie od žiadateľov a prijímateľov.

„Zruší sa napríklad hlásenie o začatí realizácie projektu, zjednoduší sa vykazovanie nákladov. Za takmer dve desaťročia v SR jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány od žiadateľov vyžadovali množstvo tlačív, potvrdení. Vysoko nad rámec toho, čo od nás vyžaduje legislatíva EÚ,“ dodala s tým, že nový zákon túto byrokraciu okreše na minimum.

Zákon nadobudne účinnosť 1. mája, avšak s výnimkou časti o kontrole verejného obstarávania pri využívaní prostriedkov EÚ. Tá bude účinná od 1. júla.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika