Na hlavný obsah

Mzdy rástli svižne, infláciu však nedobiehali

Reálna mzda tak poklesla o 1,4 %.

Mzdy rástli svižne, infláciu však nedobiehali
Ilustračné foto - prepočítavanie peňazí. Foto: RTVS

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas prvých troch mesiacov roka 2022 dosiahla 1 212 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástla o 7,8 %. Vo svojej pondelkovej (6. 6.) správe o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Dodal však, že okrem miezd rástli dynamicky aj spotrebiteľské ceny. Reálna mzda očistená o vplyv inflácie dosiahla tak pokles o 1,4 %. „Ľudia mohli za svoje príjmy nakúpiť v priemere menej tovaru a služieb ako pred rokom. Naposledy sme zaznamenali pokles reálnej mzdy v 2. štvrťroku 2020. Zatiaľ, čo vtedy bola príčinou poklesu pandémia, začiatkom tohto roka sa na znížení reálnych miezd podpísala zrýchľujúca sa inflácia,“ napísali štatistici.

Najdynamickejšie v medziročnom porovnaní rástli mzdy vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 19,8 %), ako aj v ostatných činnostiach (o 16,1 %).

Tretí najvyšší rast sa prejavil v ubytovacích a stravovacích službách (o 14,6 %), ktoré najviac zasiahla pandémia. „Súčasne ide dlhodobo o odvetvie s najnižšou priemernou mzdou v hospodárstve SR, aktuálne na úrovni 659 eur mesačne,“ konštatoval ŠÚ SR.

Porovnanie odvetví a krajov

Celkovo až 11 odvetví ekonomiky malo mzdu nižšiu, ako bol priemer hospodárstva SR a osem odvetví patrilo k nadpriemerným. Najvyššie priemerné hrubé platy sú dlhodobo v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (aktuálne v 1. štvrťroku 2 527 eur).

Nad 2 000 eur mesačne aktuálne zarábali podľa ŠÚ SR v priemere aj zamestnanci v odvetví informácie a komunikácie a v dodávke elektriny, plynu a pary.

Podobne aj odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí si pripísali vysoké medziročné prírastky miezd, priemysel o 8,1 % (na úroveň 1 272 eur) a obchod o 11,9 % (na 1 132 eur). Obchod si udržal reálne mzdy v raste, v priemysle však reálna mzda klesla. Najviac reálne platy klesli pracujúcim v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 8,3 %).

Z územného hľadiska vyššiu priemernú mesačnú mzdu ako celé hospodárstvo SR mal opäť len Bratislavský kraj (1 546 eur). V ostatných krajoch sa mzdy v priemere pohybovali od 919 eur v Prešovskom do 1 128 eur v Trnavskom kraji.

Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda medziročne vyššia s najvyšším relatívnym prírastkom v Žilinskom kraji 8,9 % a v Trnavskom kraji 8,7 %. „Po odpočítaní vplyvu inflácie však priemerný zárobok v reálnom vyjadrení vo všetkých krajoch Slovenska klesol. Najmenej v Žilinskom (o 0,4 %) a najviac v Prešovskom kraji (o 2,9 %),“ dodali štatistici.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika