Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Pribudlo dlhodobo nezamestnaných, hoci nezamestnanosť klesla

Jej miera je nižšia vo všetkých krajoch.

Pribudlo dlhodobo nezamestnaných, hoci nezamestnanosť klesla
Ilustračné foto - pracovníci vo firme. Foto: RTVS

Počet ľudí bez práce medziročne klesol o 15 000, miera nezamestnanosti sa v prvom štvrťroku znížila na 6,4 percenta. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Ubudlo najmä krátkodobo nezamestnaných ľudí, pokles miery nezamestnanosti zaznamenali všetky samosprávne kraje na Slovensku. Pribudli však tí, ktorí sú dlhodobo bez práce.

„V aktuálnom prvom štvrťroku 2022 tvorili dlhodobo nezamestnaní (bez práce 1 rok a viac) 116 000 osôb, čo predstavovalo takmer 36 percent medziročný nárast,“ uviedol štatistický úrad. Dodal, že podiel dlhodobo nezamestnaných bol vyšší ako pred rokom.

Na grafe medziročná zmena počtu nezamestnaných v jednotlivých krajoch po Slovensku.
Na grafe medziročná zmena počtu nezamestnaných v jednotlivých krajoch po Slovensku. Foto: Štatistický úrad
Foto: Štatistický úrad

„Ešte v 1. štvrťroku 2021 tvorili ľudia bez práce dlhšie ako 11 mesiacov len 45 percent spomedzi všetkých nezamestnaných, aktuálne to bolo vyše 66 percent,“ skonštatoval úrad.

Úbytok nezamestnaných zaznamenali len v určitých vekových skupinách, nárast počtu nezamestnaných je v skupine mladých ľudí od 25 do 34 rokov a v skupine 50 až 54 ročných. Vysoké čísla nezamestnaných sú aj medzi ľuďmi v preddôchodkovom veku.

Krátkodobá nezamestnanosť klesla na začiatku roka 2022 o takmer polovicu. Bez práce kratšie ako 11 mesiacov bolo necelých 59 000 ľudí.

Nezamestnanosť klesá vo všetkých krajoch

Čo sa týka regionálnej rozloženosti, úbytok nezamestnaných hlásili všetky kraje. Relatívne najviac nezamestnaných však ubudlo v Žilinskom, konkrétne medziročne o 22,2 percenta. Úbytok o vyše 18 percent zaznamenali aj v Bratislavskom kraji.

„Naopak, len minimálny pokles počtu nezamestnaných nastal v Banskobystrickom kraji – o jedno percento,“ priblížil štatistický úrad.

Najvyššia miera nezamestnanosti, 11,8 percenta, bola v Prešovskom kraji. Nezamestnanosť tesne pod úrovňou 10 percent evidovali v Banskobystrickom a Košickom kraji. „Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji (2,5 percenta) a v Trenčianskom kraji (3,2 percenta),“ dodal úrad.

Pracujúci sa vrátili do gastra a ubytovania

Z 18 sledovaných činností ekonomiky evidovali v 1. štvrťroku medziročne nárast zamestnaných až v dvanástich. „Absolútne najvýraznejší rast – o štvrtinu počtu pracujúcich – sa prejavil v ubytovacích a stravovacích službách. Toto odvetvie však pred rokom trpelo najsilnejšími dosahmi pandémie s viac ako 30-percentným prepadom počtu pracujúcich,“ skonštatovali štatistici.

Z ďalších odvetví služieb zamestnávajúcich viac ako 150 000 ľudí sa dynamickejší rast prejavil iba vo vzdelávaní – o 9,9 percenta. Doprava a skladovanie evidovali 1,1-percentný nárast počtu pracujúcich.

„Celkovo vyššiemu tempu rastu počtu pracujúcich zabránil pokračujúci pokles vo veľkoobchode a maloobchode aktuálne o 3,2 percenta,“ priblížil úrad.

Úbytok zamestnancov trápi aj ďalšie odvetvia, ako napríklad zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde je medziročne o 7 percent zamestnancov menej. Vo verejnej správe pracuje tiež o 1,1 percenta menej ľudí.

Počet pracujúcich v zahraničí sa nezmenil

V prvom štvrťroku 2022 odchádzalo za prácou do zahraničia spolu 110 000 ľudí, čo je rovnaký počet ako v rovnakom období minulý rok. Slováci v zahraničí pracujú najmä v stavebníctve (vyše 36 000 ľudí), priemysle (27 800 ľudí) a zdravotníctve a sociálnej pomoci (vyše 13 000 ľudí).

V rámci krajín Európskej únie pracovali Slováci najčastejšie v Nemecku, Rakúsku a Českej republike.

„Absolútne najviac tých, čo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzalo z Prešovského kraja (25 100 ľudí) a zo Žilinského kraja (20 400 ľudí). Najvyšší nárast približne o šestinu pri dochádzaní za prácou bol v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji,“ ukončil štatistický úrad.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika