Na hlavný obsah

EÚ pristúpi k Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov

Uľahčí tiež medzinárodný obchod, investície a mobilitu.

EÚ pristúpi k Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov
Na ilustračnej snímke vlajky Európskej únie. Foto: TASR/AP

Rada Európskej únie prijala v utorok (12. 7.) v Bruseli rozhodnutie o pristúpení eurobloku k Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach.

Tento dohovor vypracovali v rámci Haagskej konferencie medzinárodného súkromného práva. Dohovor podporí účinný prístup k spravodlivosti pre všetkých a znížením rizík a nákladov na cezhraničné súdne spory. Uľahčí tiež medzinárodný obchod, investície a mobilitu.

Občanom a podnikom Európskej únie dohovor umožní, aby súdne rozhodnutia v EÚ uznávali a vykonávali v krajinách, ktoré nie sú členmi eurobloku. Zabezpečí tiež, aby sa rozsudky tretích krajín uznávali a vykonávali v EÚ len tam, kde sa dodržiavajú základné zásady práva Únie.

„Dohovor vypracovali na Haagskej konferencii medzinárodného súkromného práva. Umožní uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí z členských štátov EÚ vo všetkých zmluvných štátoch. A recipročne, pod podmienkou rešpektovania predpokladov práva Európskej únie, umožní uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí z nečlenských štátov EÚ v rámci eurobloku,“ opísal situáciu český minister spravodlivosti Pavel Blažek. Ten v správe pre médiá tlmočil stanovisko českého predsedníctva v Rade EÚ.

Nový dohovor doplní existujúce nástroje na uznávanie rozsudkov medzi členskými štátmi EÚ (nariadenie Brusel Ia) a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Ide o tzv. Luganský dohovor, ako aj Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z roku 2005.

Dohovor zatiaľ podpísali Izrael, Kostarika, Rusko, Spojené štáty, Ukrajina a Uruguaj, no ešte ho neratifikovali. Nadobudne platnosť až po ratifikácii dvoch zmluvných strán. Po nadobudnutí platnosti sa budú dohovorom viazať všetky členské štáty EÚ. Výnimkou je Dánsko, ktoré má výnimku zo spoločných opatrení týkajúcich sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet