Na hlavný obsah

Dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach

Vlajky Európskej únie
Svet

EÚ pristúpi k Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov

Uľahčí tiež medzinárodný obchod, investície a mobilitu.

Najčítanejšie