Na hlavný obsah

Korešpondencia, telefonický alebo osobný styk obvinených a odsúdených bez kontroly?

V netrestných záležitostiach by mohla nastať zmena.

Korešpondencia, telefonický alebo osobný styk obvinených a odsúdených bez kontroly?
Na ilustračnej snímku žena píše. Foto: Unsplash

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) by nemal kontrolovať korešpondenciu obvinených a odsúdených. Ani byť prítomný pri telefonickom alebo osobnom styku odsúdeného alebo obvineného a jeho právneho zástupcu v netrestných záležitostiach.

V rámci novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorým sa mení aj zákon o výkone väzby, s navrhovanou účinnosťou od januára 2023, to navrhujú poslanci Miloš Svrček (Sme rodina), Milan Vetrák (OĽANO) a Katarína Hatraková (nezaradená).

V súčasnosti existuje takáto úprava pre komunikáciu obvinených alebo odsúdených s obhajcom v trestných veciach.

„Odsúdení, resp. obvinení, sú v mnohých prípadoch účastníkmi civilných konaní alebo správnych konaní. Tie nemajú žiadnu súvislosť s výkonom trestu odňatia slobody alebo s väzobným stíhaním. V uvedených konaniach ich spravidla zastupuje právny zástupca, ktorý poskytujúc právne služby je povinný komunikovať so zastúpeným osobne, ako aj v písomnej forme,“ vysvetlili predkladatelia.

K nežiaducim situáciám podľa nich dochádza predovšetkým pri žalobách vo veci o ochranu osobnosti smerujúcich proti ústavom na výkon trestu odňatia slobody alebo ústavom na výkon väzby. Prípadne proti Slovenskej republike v zastúpení Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sa vyskytujú v nie malej miere.

Predkladatelia v tejto súvislosti konštatujú, že v prípade uvedených žalôb kontrolou korešpondencie alebo prítomnosťou príslušníka ZVJS pri osobnom alebo telefonickom kontakte odsúdeného, resp. obvineného, s jeho právnym zástupcom dochádza k porušeniu základnej zásady civilného súdneho konania, konkrétne rovnosti sporových strán.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko