Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Národná linka Viac ako Ni(C)k pomáha deťom v ohrození

Funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Národná linka Viac ako Ni(C)k pomáha deťom v ohrození
Na ilustračnej snímke dievča s telefónom. Foto: Unsplash

Na deti striehnu nástrahy a formy násilia, ktorým musia čeliť aj počas letných prázdnin. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ich chce chrániť aj formou Národnej linky na pomoc deťom v ohrození Viac ako Ni(C)k.

Ide o bezplatnú linku pomoci pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii. A hľadajú pomoc, radu alebo niekoho, s kým si môžu o svojich problémoch pohovoriť.

 Linka Viac ako Ni(C)k podáva deťom pomocnú ruku 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Detskí klienti pociťujú sociálnu izoláciu

Klienti sa na linku obracajú z rôznych dôvodov. Trápi ich samota, šikanovanie, sociálna izolácia, smútok, depresia, vzťahy s rovesníkmi, s rodičmi, prvé lásky, úzkosť,  sebapoškodzovanie ale aj  myšlienky na samovraždu.

Veľa detských klientov sa zdôverilo s tým, že nemajú blízku osobu, s ktorou by mohli svoje problémy riešiť.

Leto môže prinášať ďalšie hrozby a formy násilia

Deti sa môžu cítiť ohrozené či osamelé aj počas leta a školských prázdnin. Prirodzenou súčasťou teplého počasia je aj viac odhalenej pokožky. Preto môžu byť ohrozené sexuálnym obťažovaním, či groomingom (spôsob, ktorým si sexuálny predátor buduje dôveru a manipuluje so svojou obeťou v online/offline prostredí).

Môžu sa stretávať aj s bagatelizáciou sexuálneho obťažovania alebo nátlakom páchateľa. Ten rôznymi manipulatívnymi technikami či frázami pripisuje obeti spoluvinu a spoluúčasť. Dieťa sa tak cíti zodpovedné za situáciu, do ktorej sa dostalo. Nie je to však tak.

Násilie (aj sexuálne) znamená nerovný vzťah, kedy má jeden jasnú prevahu nad tým druhým. A to napríklad morálnu, sociálnu, vekovú, silovú – teda fyzickú. Ak túto svoju prevahu využije na to, aby niekomu ublížil, je to výlučne jeho zodpovednosť, nie zodpovednosť obete.

Nedá sa vylúčiť, že sa počas leta zintenzívni aj hodnotenie postavy a výzoru. Tým môžu stúpať aj veľmi zraňujúce poznámky, ktorým hovoríme bodyshaming alebo fatshaming. Nepríjemné narážky sa detí môžu dotknúť. Preto je dôležité, aby ich mal kto vypočuť. Na to je tu aj linka Viac ako Ni(C)k.

Mimovládna organizácia Chuť žiť

Národné koordinačné stredisko však spolupracuje aj s mimovládnou organizáciou Chuť žiť. Špecializovaná poradňa organizácie sa zameriava na prevenciu porúch príjmu potravy a podporu a poradenstvo v témach spojených s telom, jedlom a sebaprijímaním.

Psychiatričky, terapeutky i nutričné špecialistky deťom s poruchami príjmu potravy poradia na bezplatnej linke 0800 221 080 alebo mailom. Tiež ponúkajú nutričné programy a konzultácie, psychologické poradenstvo, liečebno-vzdelávacie programy a podporné skupiny pre ľudí s poruchami príjmu potravy aj pre ich rodičov.

Pomoc a zvyšovanie kvality poradenstva

Prioritou Národného koordinačného strediska je trvalá udržateľnosť národnej linky Viac ako Ni(C)k, aby mohla neustále slúžiť deťom a tiež zvyšovanie kvality poradenstva prostredníctvom linky, aby deti vždy dostali adekvátnu radu, ktorú potrebujú a pomôže im.

Konzultanti Národnej linky sa priebežne vzdelávajú v oblastiach, ktoré vyplynú z ich vlastných potrieb na základe výkonu praxe. Rezort práce úzko spolupracuje s ministerstvom kultúry v súvislosti s témou nebezpečných spoločenstiev.

Je totiž dôležité otvárať túto tému, aby deti, ktoré sú ohrozené alebo sú priamo členmi nebezpečných spoločenstiev, mohli získať potrebnú pomoc a podporu.  Národné koordinačné stredisko organizuje pre konzultantov aj vzdelávanie v téme „Práca s neplnoletým páchateľom“.

Záujem o národnú linku Viac ako Ni(C)k sa zvyšuje

Od štartu nepretržitej prevádzky (t. j. od 30. apríla 2021 do 31. decembra 2021) na linke zaznamenali 306 klientov a 627 kontaktov cez čet. Tento rok (do 09. augusta2022) počet klientov narástol na 3 212 a počet četových kontaktov až na 7 701.

Viac ako Ni(C)k na násilie upozorňuje zodpovedné orgány

Linka priamo poradí deťom, ktoré to potrebujú. Pomôže tiež získať informácie deťom aj dospelým, ktorí priamo násilie nezažívajú ale vedia o niekom, kto je v ohrození. Nekontaktujú ju totiž len deti, ale aj dospelé osoby. Tie potrebujú radu alebo chcú podať podnet o páchaní násilia na dieťati.

Ak sa linka dozvie o porušovaní práv dieťaťa, a ak je ohrozené zdravie či život dieťaťa alebo niekoho z jeho okolia, konzultanti sú povinní upozorniť zodpovedné orgány.

V rámci četového poradenstva pracovníci linky uskutočnili 33 krízových intervencií (z toho 2 v Českej republike). V rámci nich kontaktovali orgány činné v trestnom konaní (Polícia SR a ČR), záchranné zložky a zároveň informovali orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Z mailovej komunikácie vyplynulo 19 podnetov orgánom SPODaSK.

Linka Viac ako Ni(C)k sa snaží deťom pomáhať, aby sa nebáli hovoriť a nahlasovať násilie. Je pripravená im pomôcť v akejkoľvek zložitej situácii. Prispieva tak k spoločnému úsiliu o lepší život všetkých detí.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko