Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska posilnil medziročne o 16,6 %

Dovoz sa zvýšil o 19,4 % pre zvýšenie cien energií.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska posilnil medziročne o 16,6 %
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska napriek pandémii a výpadkom v dodávateľských reťazcoch posilnil medziročne o 16,6 %. Rastúce ceny plynu, elektriny či ropy sa podieľali na 19,4 % zvýšení celkového dovozu.

Zo Slovenskej republiky sa v roku 2021 vyviezol tovar v hodnote 88,55 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 16,6 %. Výrazne vyšší bol aj dovoz tovaru. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 86,68 miliardy eur pri medziročnom raste o 19,4 %. 

Saldo zahraničného obchodu za rok 2021 tak bolo aktívne v objeme 1,88 miliardy eur (o 1,44 miliardy eur nižšie ako za rok 2020).

Vyplýva to zo zverejnenia definitívnych výsledkov o zahraničnom obchode SR v roku 2021. Tie v zmysle Kalendára revízií v roku 2022 publikoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR v stredu (21. 9.). Ide o spresnenie predbežných údajov, ktoré boli zverejnené v marci tohto roka.

Z definitívnych výsledkov vyplýva, že export tovaru v najvyššej hodnote sa zo Slovenska vyviezol do Nemecka a susedných krajín. Jeho objem sa medziročne zvýšil. Do Nemecka export vzrástol o 12 %, do Česka o 29,3 %, Poľska o 24 % a Maďarska o 35 %.

Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov pri vývoze (podľa najvyššej hodnoty vyvezeného tovaru) ďalej patrili Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Čína a Ruská federácia. Pri všetkých destináciách hodnota medziročne vzrástla.

Naopak, znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 1,4 %, Kórejskej republiky o 18,9 % a Nórska o 22,1 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení do krajín EÚ smerovalo takmer 80 % hodnoty vyvážaného tovaru. Medziročne sa táto hodnota zvýšila o 18,3 %. Do krajín OECD vzrástol vývoz o 16,4 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal vyše 87 %).

Vzrástol aj dovoz

Dynamicky rástol aj dovoz. Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov sa doviezol z Nemecka tovar v hodnote vyššej o 21,9 %, z Česka o 15,8 %, Číny o 28,3 %. Na štvrtom mieste bol dovoz z Ruskej federácie. Ten vykázal najvyššiu medziročnú dynamiku, doviezol sa tovar v hodnote o 63,3 % vyššej ako v roku 2020.

Do top 10 krajín, z ktorých sme dovážali tovar, patrili ďalej Poľsko, Kórejská republika, Vietnam, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a Rumunsko. Medziročný pokles zaznamenal dovoz z Maďarska o 7,2 %, Spojeného kráľovstva o 9,8 % a Švajčiarska o 3,4 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 15,1 % (tvoril vyše 64 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 15,4 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal takmer 65 %).

Najväčšie aktívne saldo mala Slovenská republika s Maďarskom (3,27 miliardy eur), Nemeckom (2,88 miliardy eur), Francúzskom (2,73 miliardy eur), Rakúskom (2,58 miliardy eur) a Poľskom (2,54 miliardy eur). Kladné saldo mala SR aj so Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi americkými, Českom, Talianskom, Rumunskom a Švajčiarskom.

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (4,34 miliardy eur), Ruskou federáciou (4,22 miliardy eur), Čínou (4,04 miliardy eur), Vietnamom (3,91 miliardy eur), Malajziou (755,9 miliardy eur) a Taiwanom (403,9 miliardy eur).

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko