Na hlavný obsah

Priemerná mesačná mzda na Slovensku vzrástla o 7,4 %

Reálne mzdy vplyvom inflácie, naopak, klesli.

Priemerná mesačná mzda na Slovensku vzrástla o 7,4 %
Ilustračná snímka človeka s mincami. Foto: Unsplash

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR počas druhého štvrťroka 2022 vzrástla medziročne o 7,4 % na 1291 eur. Po sezónnom očistení priemerná mzda oproti prvému štvrťroku 2022 nominálne vzrástla o 2,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Životné náklady Slovákov sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast hrubých miezd. Po zohľadnení inflácie mzda na Slovensku medziročne poklesla o 4,5 %.

Graf medziročných zmien priemernej mesačnej mzdy.
Graf medziročných zmien priemernej mesačnej mzdy v percentách.Foto: Štatistický úrad SR

Situácia, keď rast miezd nebol dostatočný na kompenzovanie inflácie, sa podľa ŠÚ prejavil za posledných desať rokov len dvakrát. A to v prvom štvrťroku tohto roka a v druhom štvrťroku 2020 počas prvej vlny koronavírusu, ktorá výrazne pribrzdila ekonomiku.

Aktuálna vysoká inflácia tiež spôsobila, že reálny prepad v druhom štvrťroku 2022 bol najvyšší za posledných 22 rokov.

Najnižšie mzdy majú naďalej zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb

Priemerné hrubé zárobky medziročne klesli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach slovenského hospodárstva. Vyššie rasty, z veľkej miery kompenzujúce dopady inflácie, sa prejavili v odvetviach s nízkymi zárobkami. Naopak, odvetvia s vysokými mzdami sa dostali do reálneho poklesu približne 10 %.

V odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, ako aj dodávka elektriny, plynu a pary (s priemernou mzdou nad úrovňou 2 100 eur mesačne), hrubé zárobky rástli len minimálne a reálne poklesli približne o 10 %.

Z odvetví s takto vysokými zárobkami zaznamenal ŠÚ vyšší rast len v informáciách a komunikácii (+7 %). Vyšší reálny pokles medzi 8 až 10 % zaznamenali aj vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení, zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo vzdelávaní.

Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (745 eur), ostatných činnostiach (818 eur) a v stavebníctve (909 eur). Tieto odvetvia však mali dynamické rasty miezd, a tak nezaznamenali významný reálny pokles.

Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod aj priemysel, zaznamenali vyššie percentuálne medziročné prírastky miezd.

V priemysle mzdy stúpli nominálne o 7,7 % na úroveň 1383 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,3 %. V oblasti obchodu mzdy vzrástli v nominále o 10,1 % (na 1243 eur), čo stlmilo reálny pokles na 2,1 %.

Mzdy medziročne vzrástli vo všetkých krajoch

Z územného hľadiska mzdy nad priemerom celého hospodárstva SR boli opäť len v Bratislavskom kraji (1577 eur).

V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1260 eur v Košickom kraji.

Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie. Preto reálna mzda vo všetkých krajoch klesla, najviac v Prešovskom kraji (o 6,2 %) a najmenej v Košickom (o 2,8 %).

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika