Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Parlament opäť schválil zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Prezidentka ho vetovala.

Parlament opäť schválil zákon o profesionálnych náhradných rodičoch
Plénum Národnej rady opätovne schválilo zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: Unsplash.com

Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu (9. 11.) opätovne schválilo zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň odobrilo aj pripomienku hlavy štátu.

Tá namietala, že niektoré ustanovenia zákona sú podľa nej v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ako hlava štátu deklarovala, nemá pochybnosti, že zákon sleduje správny cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča a chrániť pritom záujem dieťaťa.

Upozornila však, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča a ďalších osôb v spoločnej domácnosti informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Získavanie takýchto osobných informácií považuje za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života.

Prezidentka preto navrhla, aby NR SR pri opätovnom prerokovaní schválila zákon, pričom by sa však vypustilo vyžadovanie informácií o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku.

Zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR rieši povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov.

Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča je podľa návrhu neudržateľné a spôsobuje problémy zamestnancom aj zamestnávateľom.

Zmení sa aj kontrola bezúhonnosti

„Predkladaný návrh zákona má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča“. Uviedol rezort práce v dôvodovej správe. Zákon spresňuje, aby sa všeobecne na profesionálnych náhradných rodičov vzťahoval Zákonník práce. Ale s osobitnou právnou úpravou určitých otázok pracovnoprávnych vzťahov v navrhovanom zákone o profesionálnych náhradných rodičoch.

Zmenu zákon prinesie aj v oblasti kontroly bezúhonnosti. Centrá pre deti a rodiny, ktoré sú zamestnávateľom profesionálnych náhradných rodičov, získajú oprávnenie na vyžiadanie odpisu z registra trestov. A to nielen záujemcov o prácu profesionálneho náhradného rodiča, ale aj jeho manžela/manželky či ďalších plnoletých osôb žijúcich s týmto záujemcom o prácu.

Aby sa pre profesionálnych náhradných rodičov vytvorili podmienky, ktoré im umožnia s najmenšími problémami fungovať v pracovnoprávnych vzťahoch, bolo podľa predkladateľov nutné zmeniť aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Centrá majú mať prostriedky aj možnosť napríklad uhradiť zvýšené výdavky na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine. A to ak trávi dovolenku s profesionálnym náhradným rodičom, alebo zvýšené výdavky spojené s prepravou súvisiacou so starostlivosťou o dieťa.

Zároveň sa zvyšuje základná mzda náhradného rodiča na 940 eur. Čím sa zvýšia aj jednotlivé príplatky, napríklad príplatok za počet detí. Upraví sa tiež zvýšený finančný príspevok na miesto v centre so špecializovaným programom z aktuálnych 20 % na 40 %.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko