Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Požiadať o voľbu poštou v januárovom referende treba do 2. decembra

A to listinnou formou alebo elektronicky.

Požiadať o voľbu poštou v januárovom referende treba do 2. decembra
Na ilustračnej snímke obálka. Foto: Unsplash

Voliči, ktorí sa budú počas januárového referenda nachádzať mimo územia SR, v ňom môžu hlasovať poštou. Treba o to požiadať do 2. decembra. Občania s trvalým pobytom v SR sa musia ozvať svojej obci, tí bez trvalého pobytu žiadajú Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rezort o tom informuje na svojej stránke.

Požiadať o voľbu poštou sa dá listinnou formou alebo elektronicky. Volič s trvalým pobytom v SR zašle žiadosť na adresu obce, v ktorej má trvalý pobyt, a volič bez trvalého pobytu na adresu MV. Vzor žiadosti, ako aj adresu MV zverejnili na webe rezortu.

„Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada,“ upozorňuje ministerstvo. Žiadosť sa teda musí doručiť najneskôr 2. decembra.

Tým, ktorí včas požiadajú o voľbu poštou, zašle obec, respektíve MV, najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda obálky a hlasovací lístok.

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom ho vloží do obálky na hlasovanie, ktorú následne vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“.

Na nej musí byť adresa sídla obecného úradu obce (respektíve sídla MV) ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Poštovné hradí odosielateľ

Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Treba ich odoslať tak, aby sa doručili najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, čiže 20. januára 2023.

Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť v parlamentných voľbách, čiže musí byť plnoletý.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko