Na hlavný obsah

Hrubý domáci produkt na Slovensku naďalej rástol

Ekonomická výkonnosť je za posledných päť rokov na zostupe.

Hrubý domáci produkt (HDP) v treťom kvartáli roku 2022 na Slovensku vzrástol o 1,4 percenta. Ekonomika naďalej rástla, avšak bola nižšia v porovnaní s prvým štvrťrokom. Informoval o tom v utorok (6. 12.) Štatistický úrad.

Objem HDP v bežných cenách medziročne vzrástol o 9,5 percenta. Dosiahol 28,5 miliárd eur. V porovnaní s predošlým štvrťrokom, bola jeho tvorba po sezónnom očistení reálne vyššia o 0,4 percenta.

Mierne rástla aj produkčná aktivita jednotlivých odvetví. Odvetvová výkonnosť predbehla predpandemickú úroveň z tretieho štvrťroka roku 2019 o 1,1 percenta. Jej celkový objem predstavuje 25,5 miliárd eur.

Na snímke graf medziročnej zmeny HDP v stálych cenách.
Medziročná zmena HDP v stálych cenách.Foto: Štatistický úrad SR

Z desiatich skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem z nich. Predkovidovú úroveň pritom prekonalo päť skupín odvetví.

Medziročne rástol aj priemysel. Odvetvie so štvrtinovým podielom na celkovej pridanej hodnote zaznamenalo nárast o 3,7 percenta. V porovnaní s obdobím spred pandémie ochorenia COVID-19 však zaostáva, a to o 4,7 percenta.

Pozitívny vplyv na rast priemyslu mala automobilová výroba, výroba strojov a zariadení či výroba gumy a plastu. Úrad zaznamenal pokles vo výrobe kovových konštrukcií.

Významný vplyv na HDP mali tiež odvetvia vnútorného obchodu (veľkoobchod a maloobchod), dopravy so skla­do­va­ním a ubytova­cích a stra­vo­va­cích služieb, stavebníctvo, trh s nehnuteľnosťami, ale aj umenie, zábava a rekreácia.

Naopak, rast HDP brzdil pokles pridanej hodnoty vo finančných a poisťo­va­cích činnos­tiach. Mierny pokles štatisti zaznamenali aj vo verejnej správe vrátane vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Viac sme vyvážali

Zahraničný dopyt mal v treťom kvartálu tiež pozitívny vplyv na ekonomiku. Po poklesoch v prvom polroku 2022 narástol o 8,8 percenta. Dovoz pritom rástol pomalším tempom.

Ekonomiku potiahol príspevok čistého exportu a domáci dopyt sa udržal na rovnakej medziročnej úrovni vďaka spotrebe domácností. Tá napriek dvojcifernej inflácií vzrástla o tri percentá.

Konečná spotreba verejnej správy zaznamenala mierny pokles. Investičná aktivita sa zvýšila a prejavila sa medziročným rastom tvorby hrubého fixného kapitálu o 8,2 percenta.

HDP za rok 2022

V súhrne za prvé tri štvrťroky 2022 dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 79,4 miliardy eur. V stálych cenách vzrástol o 1,9 percenta. Predkovidové obdobie (1. až 3. štvrťrok 2019) prekročil o jedno percento.

Za tri štvrťroky roku 2022 dosiahla hrubá pridaná hodnota v stálych cenách medziročný rast o 1,5 percenta. Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty sedem z nich.

Pandemické straty prekonalo 6 skupín odvetví. Najviac sa to týkalo verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, veľkoobchodu, maloobchodu, dopravy a skla­do­va­nia, ubytova­cích a stra­vo­va­cích služieb a činností v oblasti nehnuteľností.

Zahraničný dopyt bol medziročne vyšší o 0,4 percenta. Domáci dopyt sa zvýšil o 2,6 percenta vplyvom rastu konečnej spotreby domácností o 5,3 percenta a tvorby hrubého kapitálu o 1,6 percenta. Výdavky vo verejnej správe klesli o 3,7 percenta. 

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika