Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Hrubý domáci produkt na Slovensku naďalej rástol

Ekonomická výkonnosť je za posledných päť rokov na zostupe.

Hrubý domáci produkt (HDP) v treťom kvartáli roku 2022 na Slovensku vzrástol o 1,4 percenta. Ekonomika naďalej rástla, avšak bola nižšia v porovnaní s prvým štvrťrokom. Informoval o tom v utorok (6. 12.) Štatistický úrad.

Objem HDP v bežných cenách medziročne vzrástol o 9,5 percenta. Dosiahol 28,5 miliárd eur. V porovnaní s predošlým štvrťrokom, bola jeho tvorba po sezónnom očistení reálne vyššia o 0,4 percenta.

Mierne rástla aj produkčná aktivita jednotlivých odvetví. Odvetvová výkonnosť predbehla predpandemickú úroveň z tretieho štvrťroka roku 2019 o 1,1 percenta. Jej celkový objem predstavuje 25,5 miliárd eur.

Na snímke graf medziročnej zmeny HDP v stálych cenách.
Medziročná zmena HDP v stálych cenách.Foto: Štatistický úrad SR

Z desiatich skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem z nich. Predkovidovú úroveň pritom prekonalo päť skupín odvetví.

Medziročne rástol aj priemysel. Odvetvie so štvrtinovým podielom na celkovej pridanej hodnote zaznamenalo nárast o 3,7 percenta. V porovnaní s obdobím spred pandémie ochorenia COVID-19 však zaostáva, a to o 4,7 percenta.

Pozitívny vplyv na rast priemyslu mala automobilová výroba, výroba strojov a zariadení či výroba gumy a plastu. Úrad zaznamenal pokles vo výrobe kovových konštrukcií.

Významný vplyv na HDP mali tiež odvetvia vnútorného obchodu (veľkoobchod a maloobchod), dopravy so skla­do­va­ním a ubytova­cích a stra­vo­va­cích služieb, stavebníctvo, trh s nehnuteľnosťami, ale aj umenie, zábava a rekreácia.

Naopak, rast HDP brzdil pokles pridanej hodnoty vo finančných a poisťo­va­cích činnos­tiach. Mierny pokles štatisti zaznamenali aj vo verejnej správe vrátane vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Viac sme vyvážali

Zahraničný dopyt mal v treťom kvartálu tiež pozitívny vplyv na ekonomiku. Po poklesoch v prvom polroku 2022 narástol o 8,8 percenta. Dovoz pritom rástol pomalším tempom.

Ekonomiku potiahol príspevok čistého exportu a domáci dopyt sa udržal na rovnakej medziročnej úrovni vďaka spotrebe domácností. Tá napriek dvojcifernej inflácií vzrástla o tri percentá.

Konečná spotreba verejnej správy zaznamenala mierny pokles. Investičná aktivita sa zvýšila a prejavila sa medziročným rastom tvorby hrubého fixného kapitálu o 8,2 percenta.

HDP za rok 2022

V súhrne za prvé tri štvrťroky 2022 dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 79,4 miliardy eur. V stálych cenách vzrástol o 1,9 percenta. Predkovidové obdobie (1. až 3. štvrťrok 2019) prekročil o jedno percento.

Za tri štvrťroky roku 2022 dosiahla hrubá pridaná hodnota v stálych cenách medziročný rast o 1,5 percenta. Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty sedem z nich.

Pandemické straty prekonalo 6 skupín odvetví. Najviac sa to týkalo verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, veľkoobchodu, maloobchodu, dopravy a skla­do­va­nia, ubytova­cích a stra­vo­va­cích služieb a činností v oblasti nehnuteľností.

Zahraničný dopyt bol medziročne vyšší o 0,4 percenta. Domáci dopyt sa zvýšil o 2,6 percenta vplyvom rastu konečnej spotreby domácností o 5,3 percenta a tvorby hrubého kapitálu o 1,6 percenta. Výdavky vo verejnej správe klesli o 3,7 percenta. 

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika