Na hlavný obsah

Prezidentka vetovala cestný zákon

Dosah zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 miliardy eur.

Prezidentka vetovala cestný zákon
Na snímke policajt zastavuje vozidlo. Foto: TASR

Prezidentka Zuzana Čaputová sa po dôkladnom zvážení rozhodla vrátiť novelu zákona o pozemných komunikáciách. Vo štvrtok (22. 12.) o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Pri schválenom zákone nebola ani po podaní stanoviska Ministerstva financií SR dodatočne vykonaná kvantifikácia vplyvu na verejné financie. Tiež sa neviedla diskusia o tomto vplyve tak, ako to požaduje Ústavný súd pre naplnenie požiadaviek súladu s ústavnou hodnotou rozpočtovej zodpovednosti, upozornila prezidentka.

Čaputová uviedla, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR pritom následne vyčíslilo, že dosah zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 miliardy eur. Tento dosah však nie je v návrhu štátneho rozpočtu žiadnym spôsobom krytý.

„Nespochybňujem legitimitu všeobecného cieľa systémovo vyrovnať vlastnícke a užívacie vzťahy k pozemkom pod líniovými stavbami. Podľa môjho názoru však schválený zákon jednak neprináša systémové riešenia, napríklad vo veci pozemkov pod inými stavbami vo verejnom záujme, ale najmä neprešiel posúdením dosahov na verené financie. Pporušuje tiež ústavnú hodnotu rozpočtovej zodpovednosti a dostáva sa tak podľa mojej mienky do rozporu s ústavou,“ odôvodnila Čaputová.

Preto navrhuje, aby Národná rada SR pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.

Zrovnoprávnenie SSC

Cieľom predloženého legislatívneho návrhu malo byť zrovnoprávnenie postavenia Slovenskej správy ciest (SSC) s ostatnými správcami ciest.

Predkladatelia návrhu poukázali na to, že majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestami prvej triedy je dlhoročným problémom. Slovensko s ním v zastúpení SSC bojuje bez akejkoľvek zákonnej opory.

SSC ako správca ciest prvej triedy bola doposiaľ jediným vlastníkom a správcom pozemných komunikácií a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena.

Následkom podľa predkladateľov je, že čelí mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia. Respektíve náhrady za užívanie za pozemky pod cestami prvej triedy, ktoré sú majetkovo nevyrovnané v dôsledku zmeny právnych úprav v čase od výstavby cesty až po súčasnú právnu úpravu.

Vlastník pozemku pod cestou prvej triedy má mať podľa novely za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu. Tá sa poskytne jednorazovo a stanovuje ju znalecký posudok.

Náhradu by mal uhradiť vlastníkovi pozemku vlastník cesty prvej triedy. Tiež sa má zabezpečiť predkupné právo všetkým vlastníkom a správcom ciest. Teda aj pre diaľnice, cesty prvej, druhej, tretej triedy a miestne komunikácie.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko