Na hlavný obsah

Francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. popravili pred 230 rokmi

Osudnou sa mu stala Veľká francúzska revolúcia.

Francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. popravili pred 230 rokmi
Francúzsky kráľ Ľudovít XVI. Foto: Wikimedia Commons


Ľudovít XVI., do roku 1774 tiež nazývaný Louis-Auguste, duc de Berry sa narodil 23. augusta 1754 vo Versailles vo Francúzsku. Bol posledným kráľom Francúzska v rade bourbonských panovníkov predchádzajúcich Francúzskej revolúcii z roku 1789. Monarchiu zrušili 21. septembra 1792. Neskôr Ľudovíta a jeho manželka Máriu-Antoinettu popravili gilotínou pre obvinenia z kontrarevolúcie.

Ľudovít bol tretím synom dauphina Ľudovíta a jeho manželky Márie Jozefy Saskej. Najprv známy ako vojvoda de Berry, po smrti svojho otca v roku 1765 sa stal následníkom trónu. Jeho vzdelanie zverili vojvodovi de La Vauguyon (Antoine de Quélen de Caussade). Bol naučený vyhýbať sa tomu, aby dal ostatným najavo svoje myšlienky. To viedlo k pochybnostiam o jeho inteligencii, píše životopisný portál britannica.com.

Louis mal napriek tomu vynikajúcu pamäť, osvojil si dobrú znalosť latinčiny a angličtiny a zaujímal sa o históriu a geografiu. V roku 1770 sa oženil s rakúskou arcivojvodkyňou Máriou-Antoinettou, dcérou Márie Terézie a cisára Svätej ríše rímskej Františka I.

Po smrti svojho starého otca Ľudovíta XV. nastúpil Ľudovít 10. mája 1774 na francúzsky trón. V tom čase bol ešte nezrelý, bez sebadôvery, strohý v správaní a pre telesnú chybu (neskôr napravenú operáciou), neschopný dovŕšiť svoje manželstvo.

Louis bol naklonený svojim poddaným a zaujímal sa o vedenie zahraničnej politiky. Nemal však dostatočnú silu charakteru ani rozhodovaciu silu, aby bojoval proti vplyvu dvorných frakcií. Alebo aby poskytol potrebnú podporu ministrom v ich snahe podporiť rozkolísané financie starovekého režimu.

Osudová nerozhodnosť

Koncom roku 1774 zvrátil kontroverzný pokus Ľudovíta XV. a kancelára Reného Maupeoua znížiť právomoci parlamentu, ktorý sa uskutočnil v roku 1771. Toto rozhodnutie bolo populárne, ale kládlo prekážky akýmkoľvek veľkým reformám.

Jeho súhlas s francúzskou vojenskou a finančnou podporou pre amerických kolonistov viedol k úspechu zahraničnej politiky. Ale pôžičky potrebné na zaplatenie vojny priviedli vládu na pokraj bankrotu a viedli kráľa k podpore radikálnej fiškálnej, ekonomickej a administratívnej reformy.

Odmietnutie špeciálne zvolaného zhromaždenia notables schváliť tieto opatrenia a odpor parlamentov prinútil kráľa v júli 1788 zvolať generálne stavy – zástupcov duchovenstva, šľachty a obyčajných ľudí – na nasledujúci rok.

Po roku 1789 bola neschopnosť Ľudovíta XVI. vládnuť, jeho nerozhodnosť a odovzdanie sa reakčným vplyvom na dvore čiastočne zodpovedné za to, že sa vo Francúzsku nepodarilo vytvoriť formy obmedzenej konštitučnej monarchie.

Ilustrácia popravy francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.
Ilustrácia popravy francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.Foto: wikimedia commons

Nechal sa presvedčiť, že kráľovská dôstojnosť si vyžaduje, aby sa vyhýbal komunikácii s poslancami zhromaždenými vo Versailles, a nepokúsil sa navrhnúť program, ktorý by mohol získať ich podporu. V kritických chvíľach ho zasiahla choroba a smrť jeho najstaršieho syna, dauphina (4. júna 1789).

Jeho odvolanie Jacquesa Neckera začiatkom júla 1789 vyvolalo ľudové demonštrácie, ktoré vyvrcholili dobytím Bastily, čo prinútilo kráľa prijať autoritu novovyhláseného Národného zhromaždenia.

Napriek svojej neochote musel v auguste schváliť „zničenie“ feudálneho režimu a Deklaráciu práv človeka a občana. Kráľ v súkromí naďalej veril, že revolúcia postupne sama ustane. Verejne sa však zdalo, že je pripravený prijať svoju novú úlohu konštitučného monarchu. Gestá, ako napríklad jeho návšteva Paríža po dobytí Bastily, viedli k nárastu jeho popularity. Začiatkom augusta 1789 ho Národné zhromaždenie vyhlásilo za „obnoviteľa francúzskej slobody“.

Pokus o útek

Ľudovítov odpor k ľudovým požiadavkám bol jednou z príčin násilného premiestnenia kráľovskej rodiny z Versailles do Tuilerijského paláca v Paríži 6. októbra. Napriek tomu sa dopustil ešte viacerých chýb, keď sa odmietol riadiť tajnými radami, ktoré mu dal po máji 1790 gróf de Mirabeau.

Ľudovít sa vzdal svojich povinností a podvolil sa katastrofálnemu pokusu o útek z hlavného mesta na východnú hranicu 21. júna 1791. Chytený vo Varennes a privedený späť do Paríža, stratil dôveryhodnosť ako konštitučný monarcha. Od tých čias sa zdalo, že ho úplne ovládala kráľovná, ktorá musí niesť hlavnú vinu za následnú politickú dvojtvárnosť kráľovského dvora.

Od jesene 1791 kráľ spájal svoje nádeje na politickú záchranu s pochybnými vyhliadkami zahraničnej intervencie.

Na podnet Márie Antoinetty Ľudovít odmietol rady umiernených konštitucionalistov na čele s Antoinom Barnavom, aby verne uplatňoval ústavu z roku 1791, ktorú prisahal zachovávať, a zaviazal sa k politike úskokov a podvodov.

Vypuknutie vojny s Rakúskom v apríli 1792, podozrenie z machinácií kráľovninho „rakúskeho výboru“ a zverejnenie manifestu rakúskeho veliteľa, vojvodu z Brunswicku, v ktorom sa vyhrážal zničením Paríža, ak bude opäť ohrozená bezpečnosť kráľovskej rodiny, viedli 10. augusta 1792 k obsadeniu Tuilerijského paláca obyvateľmi Paríža a provinčnými milíciami.

Dôstojné správanie pred popravou

To viedlo aj k dočasnému pozastaveniu právomocí kráľa zákonodarným zhromaždením a k vyhláseniu Prvej francúzskej republiky 21. septembra 1792. V novembri sa v tajnom priečinku v paláci našiel dôkaz o tajných rokovaniach Ľudovíta XVI. s Mirabeauom a o jeho kontrarevolučných intrigách s cudzincami.

Dňa 3. decembra rozhodli, že Ľudovíta, ktorého spolu so svojou rodinou od augusta väznili, postavia pred súd za vlastizradu. On sám sa dvakrát dostavil pred Konvent (11. a 23. decembra).

Národný konvent uznal občana Capeta, ako sa vtedy volal, za vinného. Ľudovíta odsúdili na smrť pomerom hlasov 380 ku 310. Na parížskom Námestí revolúcie ho pred 230 rokmi – 21. januára 1793 popravili gilotínou. O deväť mesiacov neskôr stihol rovnaký osud aj jeho manželku.

Odvaha Ľudovíta XVI. 20. júna 1792, keď do kráľovského paláca vtrhol parížsky dav, a jeho dôstojné vystupovanie počas súdneho procesu a v okamihu popravy prispeli k vykúpeniu, ale nie k obnoveniu jeho povesti.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet