Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Ministerstvo predstavilo návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov

Legislatíva má podporu Hegera a aj Matoviča.

Ministerstvo predstavilo návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov
Na snímke dočasne poverený minister spravodlivosti SR Viliam Karas. Foto: TASR

Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Na štvrtkovej (19. 1.) tlačovej konferencii to avizoval dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.

Navrhované právne nástroje majú priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, oboznamovania sa so zdravotnými informáciami či ochrany maloletých.

Minister avizoval, že legislatíva má podporu dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a aj Igora Matoviča (obaja OĽANO).

„Návrh prináša zásadné zlepšenia pri efektívnom usporadúvaní si vzájomných vzťahov, do ktorých zároveň vnesieme viac právnej istoty. Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ povedal Karas. Má to umožniť tzv. fiduciárne vyhlásenie u notára.

„Ktorákoľvek osoba bude môcť vyhlásiť o inej osobe, že je jej dôverníkom, a o tejto skutočnosti urobí riadne vyhlásenie pomocou notárskej zápisnice,“ podotkol minister. Návrh predpokladá, že vyhlásenie môže byť urobené len vo vzťahu k jednej osobe a môže byť opätované.

Vytvorený má byť na to nový register. „Klient, ktorý bude mať záujem o takúto službu, navštívi ktoréhokoľvek notára, ktorí sú rovnomerne rozložení v rámci územia SR. Po spísaní notárskej zápisnice sa vykoná registrácia v systéme,“ priblížil prezident Notárskej komory SR Miroslav Gregor. Listina má byť overiteľná cez web komory.

Konkrétne môže ísť o prejavenie vôle, aby sa dôverník mohol oboznamovať so zdravotnými informáciami, udelil v jeho mene informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou či konal v iných bežných veciach.

Pre prípad smrti má byť možné určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. Rovnako by mohol byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého.

Nárok na ošetrovné

Zákon má vytvoriť aj základný právny rámec pre prípadný vznik nároku na ošetrovné či možnosť získať príspevok na opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Mohla by sa uplatniť aj výnimka zo zamestnávania partnera o nelegálnej práci či poskytnutie voľna zamestnávateľom pri úmrtí rodinného príslušníka. Tiež možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane.

Legislatíva pôjde najskôr do medzirezortného pripomienkového konania. Minister si vie predstaviť začiatok jej účinnosti od januára 2024.

Samostatnou oblasťou zlepšenia postavenia navzájom blízkych ľudí je podľa ministerstva aj vecný zámer návrhu zákona o súkromných nadačných fondoch. Prostredníctvom nich má byť možné riešiť širokú paletu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch či v spoločnom podnikaní blízkych osôb.

Zámerom je obnoviť nástroje po vzore zvereneckých fondov, ktoré umožnia občanom efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine, ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko