Na hlavný obsah

Európska komisia vedie proti Slovensku viacero právnych konaní

Ide napríklad o nesprávne zavedenie požiadaviek smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Európska komisia vedie proti Slovensku viacero právnych konaní
Ilustračná snímka sudcovského kladivka. Foto: Unsplash

Európska komisia (EK) v stredu (15. 2.) oznámila, že vedie proti Slovensku viacero právnych konaní. Informovala o tom v rámci svojho pravidelného balíka rozhodnutí o porušení právnych predpisov zo strany členských štátov EÚ. Cieľom je zabezpečiť riadne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

V oblasti Životné prostredie Slovensko dostalo formálnu výzvu, aby dokončilo revíziu plánov manažmentu povodí. Vyžadujú to smernica o vode z roku 2000 a smernica o povodniach z roku 2007 a každých šesť rokov sa majú aktualizovať. Slovensko to nedodržalo a teraz má dva mesiace na nápravu.

V oblasti Vnútorný trh, priemysel a podnikanie Slovensko patrí medzi 24 členských krajín, ktorým EK zaslala opakovanú výzvu pre porušenie práva o teste proporcionality z roku 2018. Ak to neurobí do dvoch mesiacov, EK môže rozhodnúť o ďalšom právnom postupe.

V oblasti Migrácia, vnútorné veci a bezpečnostná únia Slovensko a ďalších 11 krajín dostali formálne výzvy za nesprávne zavedenie požiadaviek smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí z roku 2011 do vnútroštátneho práva.

Slovensko už v júli 2019 dostalo formálnu výzvu, aby konalo v súlade s legislatívou EÚ. Teraz má dva mesiace na to, aby odpovedalo na výzvu eurokomisie.

Pranie špinavých peňazí

V oblasti Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov EK zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nezavedenie úplnej 5. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do národného práva.

Slovensko to malo urobiť do 10. januára 2020. EK sa domnieva, že do vnútroštátnej legislatívy neboli zavedené viaceré ustanovenia smernice.

Ide napríklad o povinnosti právnických osôb poskytovať potrebné informácie národnému centrálnemu registru a na povinnosť Slovenska zabezpečiť, aby orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami navzájom spolupracovali.

Ide o nástroj boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, prípadne legislatívne medzery v jednom členskom štáte ovplyvňujú EÚ ako celok.

Ak Slovensko do dvoch mesiacov neprijme potrebné opatrenia, EK môže tento prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko