Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Slovensko je súčasťou UNESCO už 30 rokov

Stalo sa ňou 9. februára 1993.

Slovensko je súčasťou UNESCO už 30 rokov
Ilustračná snímka. Foto: ČTK / AP

Len niečo viac ako mesiac po svojom vzniku sa stala Slovenská republika členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Vo štvrtok 9. februára uplynie od tejto udalosti 30 rokov.

Stála delegátka Slovenskej republiky pri UNESCO v Paríži, veľvyslankyňa Anna Plassat Muríňová zdôraznila, že UNESCO ako organizácia pracujúca na budovaní obrany pred vojnami v mysliach mužov a žien, má pre Slovenskú republiku významný mandát. Tvrdí, že v tom je vidieť osobitý prínos UNESCO na globálnej úrovni, a teda aj pre Slovensko.

„Po prvé je to vo vzdelávaní generácií a všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín smerom k tolerancii, inklúzii, ľudským právam a udržateľnému rozvoju, aby sme spoločne predchádzali vojnám a konfliktom,“ zdôraznila.

Plassat Muríňová ďalej podotkla, že v súvislosti s vojenskou agresiou na Ukrajine je jasné, že je potrebné toho ešte veľa spraviť. To sa týka aj globálnej ochrany svetového kultúrneho dedičstva

Slováci stáli už pri samotnom zrode UNESCO v novembri 1945 ako zakladajúci štát ešte v rámci bývalého Československa. Organizácia sídli v Paríži a v súčasnosti má 193 členských štátov. Generálnou riaditeľkou UNESCO je francúzska politička Audrey Azoulayová. V novembri 2021 ju zvolili na druhé štvorročné obdobie.

„UNESCO za posledné desaťročia významne stálo za naším národným rozvojom. Kultúrne, prírodné a nehmotné dedičstvo Slovenska získalo vďaka UNESCO medzinárodné uznanie. No vďaka nemu sa zároveň sformoval silný záväzok toto dedičstvo chrániť a uchovávať pre ďalšie generácie,“ podčiarkla Plassat Muríňová.

Slovensko a nehmotné dedičstvo

Prvýkrát pôsobí Slovensko od júla 2022 vo výbore nehmotného kultúrneho dedičstva. Ide o historický úspech našej krajiny, pretože výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva je jedným z najdôležitejších výborov UNESCO a Slovensko v ňom doteraz nemalo svoje zastúpenie.

Zvolenie Slovenska je jednoznačne ocenením práce krajiny. „Jednak jeho expertov na poli nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj slovenskej diplomacie,“ uviedla Plassat Muríňová.

Jednou z činností UNESCO je aj vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta, pričom sa na zozname aktuálne nachádza 1 157 lokalít. Už v roku 1993 sa do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zaradili tri slovenské lokality – Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica a Vlkolínec.

V roku 2000 zapísali mesto Bardejov, v roku 2008 drevené chrámy Karpatského oblúka, v roku 2009 mesto Levoča. Rokom 2021 pribudli na zoznam dve pamiatky z rímskych čias – Rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave-Rusovciach. Taktiež Rímsky vojenský tábor Kelemantia v Iži pri Komárne.

Z prírodných pamiatok sa na zoznam zapísali jaskyne Slovenského krasu a Karpatské bukové pralesy. Popri tom má v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO Slovensko deväť zápisov.

Do zoznamu sa dostala Fujara v roku 2005. Terchovská muzika pribudla v roku 2013. Patria doňho aj Gajdošská kultúra (2015), Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách (2016), Horehronský viachlasný spev (2017),  Modrotlač (2018), Drotárstvo (2019), ako aj Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva (2021) a Tradície spojené s chovom koní Lipican, ktoré sa do zoznamu zapísali v decembri 2022.

„UNESCO zároveň oceňuje aj prírodnú bohatosť Slovenska. Naša biosférická rezervácia Poľana dostala v roku 2017 cenu za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete,“ pripomenula Plassat Muríňová.  

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko