Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke pokutu dva milióny eur

Ide o banku 365.bank.

Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke pokutu dva milióny eur
Na ilustračnej snímke peniaze. Foto: RTVS

Finančná spravodajská jednotka (FSJ) polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur. Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Banka sa so závermi FSJ nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.

Rozhodnutie o sankcii nadobudlo právoplatnosť 22. marca.

Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou“.

Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.

Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou. Legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií sa neustále menia.

„Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka.

„Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko