Na hlavný obsah

Trinásťročný spor medzi stavebnou firmou a obyvateľmi košickej bytovky uzavrel súd

Vznikol po dokončení rekonštrukcie.

Trinásťročný spor medzi stavebnou firmou a obyvateľmi košickej bytovky uzavrel súd
Ilustračná snímka bytovky. Foto: RTVS

Trinásťročný spor medzi stavebnou firmou a obyvateľmi jednej z košických bytoviek uzavrel súd. Vznikol po dokončení rekonštrukcie. Vlastníkom bytov hrozilo, že budú musieť platiť vysokú pokutu. Napokon je nižšia. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Za rekonštrukciu bytovky v roku 2010 bývalý správca nevyplatil stavebnej firme posledné dve faktúry.

Téme sa v Správach RTVS z regiónov o 17.10 h venoval redaktor Ondrej Behún:

Vlastníci bytov dlh vyrovnali až na základe rozhodnutia súdu z konca minulého roka. Stavebná firma sa však rozhodla vymáhať aj pokutu za omeškanie platby vo výške 440-tisíc eur. Najnovšie súd rozhodol, že sankciu síce zaplatiť musia, no v oveľa nižšej sume.

„Súd považoval za neprimeraný základ, z ktorého sa mala zmluvná pokuta počítať. A to z ceny diela bez zohľadnenia skutočnej výšky dlžnej sumy. Žalovaní sú povinní zaplatiť žalobkyni zmluvnú pokutu vo výške 78 666,96 eura s úrokom z omeškania vo výške 5,5 % ročne zo sumy 78 666,96 eura,“ozrejmil sudca Okresného súdu Košice II.

„Vlastníci bytov by nemali hradiť zmluvnú pokutu v celej výške diela, čiže vo výške cez 390 tisíc eur, ale len vo výške nezaplatenej istiny,“ doplnil Rastislav Farkaš, zástupca SBD IV Košice.

Stavebná firma už avizovala, že sa proti rozsudku odvolá.

„Nie som spokojný s rozsudkom. My sme dielo odovzdali v roku 2010. Až v roku 2013 sme podali žalobu na zmluvnú pokutu. Ak by bola istina zaplatená do roku 2013, nemusela byť žiadna zmluvná pokuta,“ dodal Vladimír Vachna, konateľ stavebnej firmy.

Spor vznikol po dokončení rekonštrukcie. Vtedajší správca nevyplatil posledné dve faktúry vo výške takmer 80-tisíc eur. Odôvodnil to nesúladom diela s projektovou dokumentáciou.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny