Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

ZSSK zvýši bezpečnosť na železniciach. Pomôcť má jej nový projekt

Vo vlakoch vďaka nemu pribudnú aj nové technológie.

ZSSK zvýši bezpečnosť na železniciach. Pomôcť má jej nový projekt
Ilustračná snímka. Foto: Facebook/Železnice Slovenskej republiky - ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) realizuje projekt Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy, a to dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel. Inštalovať majú 54 kusov rádiostaníc a 88 kusov Black boxov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Projekt sa financuje zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a ukončenie realizácie hlavnej aktivity sa predpokladá v októbri 2023.

„Predmetom je dodanie a inštalácia rádiostaníc a záznamových zariadení BlackBox pre účely vyhotovovania záznamov zvuku zo stanovišťa rušňovodiča, videozáznamu z kamier z čelného pohľadu na trať z kabíny rušňovodiča a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia do železničných koľajových vozidiel,“ priblížil Kováč.

Vysvetlil, že kamerové zariadenie na streche vozidla slúži pre prípad potreby určiť príčiny poškodenia trolejového vedenia.

Eliminuje zlyhanie ľudského faktora

ZSSK na svojej webovej stránke informovala, že projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti, bezpečnosti prevádzky železničných mobilných prostriedkov, plynulosti a spoľahlivosti železničnej osobnej dopravy. Realizáciou projektu sa eliminuje aj zlyhanie ľudského faktora.

Zároveň má projekt prispieť k zabezpečeniu požadovanej interoperabilty transeurópskeho železničného systému. Komunikačné a záznamové zariadenia s podporou mobilného systému GSM-R sa zabudujú do hnacích koľajových vozidiel prevádzkovaných na tratiach, na ktorých sa zavedie digitálny systém GSM – R.

„Všetky novonakupované vozidlá Železničnej spoločnosti Slovensko vysielačky GSM – R pre traťové rádiové spojenie majú. Dnes je takto vybavených približne 93 percent vozidiel ZSSK,“ uviedol Kováč.

ZSSK na svojej webovej stránke uviedla, že realizáciou projektu tiež predpokladá zvýšenie plynulosti a spoľahlivosti jazdy vlakov.

To sa má pozitívne prejaviť v oblasti ochrany životného prostredia a kvality života obyvateľstva dotknutých území, a to prostredníctvom zníženia emisie škodlivých látok do ovzdušia, zníženia emitovaného hluku a vibrácií z dopravnej prevádzky, a tiež poklesu spotreby trakčných energií.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko