Na hlavný obsah

Nedávne povodne na Slovensku poukázali na problém s neodprataným drevom po ťažbe

Môže napríklad upchávať korytá potokov.

Nedávne povodne na Slovensku poukázali na problém s neodprataným drevom po ťažbe
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Nedávne povodne na Slovensku poukázali na problém s neodprataným drevom po ťažbe. To môže upchať korytá potokov, ktoré odvádzajú dažďovú vodu z lesa, a pri silných dažďoch spôsobovať prívalové povodne.

Problém s prívalovými povodňami majú obce, ktoré sa nachádzajú v blízkosti lesov, kde dažďová voda steká do doliny z okolitých kopcov. Takéto situácie zažili aj v obciach Ihráč a Rudno nad Hronom, kde takéto povodne spôsobili v minulosti veľké problémy.

Neodpratanému drevo po povodniach sa venoval redaktor RTVS Lukáš Urbašík:

„Prívalová dažďová voda nesie so sebou dosť často aj drevnú hmotu, ktorá zostáva v lese po ťažbe. Hrozí zakliesnenie pod mostnými konštrukciami, alebo teda lávkami v intraviláne obce. Dochádza tak k jej totálnemu zapchatiu,“ uviedol starosta obce Rudno nad Hronom Marián Šurjanský.

„Došlo k zaneseniu záchytov bahnom a konármi. Tým vlastne voda nabrala veľkú rýchlosť a smerovala práve do obce. Šírili sa miestnym potokom, ktorý sa na základe toho vybrieždil,“ povedal starosta obce Ihráč Ján Kubík.

Nutnosť ponechať drevo v lese

Podľa odborníkov z lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene sa vo väčšine prípadov drevený odpad z lesov odvezie. No existujú aj prípady, keď takéto drevo musia ponechať v lese.

„Odumreté drevo a zvyšky po ťažbe sú dôležitou súčasťou lesných ekosystémov a plnia rôzne ekosystémové služby,“ dodal Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene Ján Merganič.

„Na stanovištiach, ktoré sú chudobné, kde treba, aby tie živiny z odpadu ostali v poraste sa drevný odpad necháva tak, aby bol spracovaný v pôde,“ ozrejmila Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene Valéria Messingerová.

Napríklad Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že v lese ponechávajú iba drobnú haluzinu. V okolí vodných tokov vykonávajú len minimálne zásahy.

„Haluzina v malom množstve, ktorá prípadne vzniká, sa po zásahu umiestni vždy do väčšej vzdialenosti od vodných tokov. A to, aby sa ani pri výnimočne bohatých zrážkach nedostala do ich korýt,“ uviedli Lesy Slovenskej republiky.

Naopak ochranári tvrdia, že hlavným problém nevidia v neodstránenom dreve po ťažbe, ale spôsob akým sa ťažba vykonáva. Často po nej ostávajú zvážnice, ktoré fungujú ako lievik a voda tak rýchlejšie steká do doliny.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko