Na hlavný obsah

Mimoriadne splátky hypoték by mali byť ešte dostupnejšie. Zákon kritizujú bankári aj rezort financií

Môže viesť k zvýšeným poplatkom.

Mimoriadne splátky hypoték by mali byť ešte dostupnejšie. Zákon kritizujú bankári aj rezort financií
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu (28. 6.) predčasne ukončili parlamentnú schôdzu. Napriek tomu však stihli schváliť niekoľko zákonov, ktoré figurovali v programe rokovania. Medzi nimi bol aj návrh poslancov okolo Juraja Šeligu k mimoriadnym splátkam hypoték.

Spotrebiteľ má podľa schváleného návrhu dostať možnosť bezplatne raz za mesiac požiadať o predčasnú splátku úveru na bývanie alebo jeho časti. Musí sa však splniť podmienka, že kumulatívna výška predčasných splátok v kalendárnom roku nepresiahne 30 percent istiny úveru.

V súčasnosti platná právna úprava zakazuje veriteľovi požadovať od spotrebiteľa poplatok, ak predčasné splatenie úveru na bývanie nepresiahne 20 percent istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Predkladatelia vidia ako dôvod potrebnej zmeny zvyšovanie úrokových sadzieb. Spotrebitelia by mali mať vyššiu mieru flexibility pri splácaní úverov na bývanie.

Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. júla tohto roka. V rámci pozmeňujúcich návrhov sa objavili návrhy s posunutím účinnosti. Jeden od augusta a druhý od septembra. Návrhy však hlasovaním v parlamente neprešli.

Slovenská banková asociácia návrh analyzovala a myslí si, že negatívne dôsledky návrhu prevažujú nad pozitívnymi.

Banková asociácia v rámci pripomienkového konania navrhla tento materiál stiahnuť a neprijať. Súčasná právna úprava podľa nich nestačí. Schválenie zmien znamená zároveň podľa nich zvýšené náklady, ktoré by sa mohli preniesť na plecia klientov.

K návrhu sa dávnejšie vyjadrilo aj ministerstvo financií. Vyjadrilo nesúhlas. Podľa nich je miera flexibility splácania úverov na bývanie pred lehotou splatnosti zo strany spotrebiteľov už v súčasnosti na vysokej úrovni.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika