Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky, upozorňujú školskí inšpektori

Ide napríklad o nedodržaný čas začiatku testovania.

Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky, upozorňujú školskí inšpektori
Študenti počas písomnej maturitnej skúšky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Foto: TASR

Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky. Konštatuje to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI), ktorá vykonala kontroly externej časti a písomnej internej časti maturitných skúšok.

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská poznamenala, že stredné školy sa musia pri realizácii písomných častí maturitnej skúšky postupovať podľa pokynov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) a dodržiavať ich.

„Potvrdil sa naďalej pretrvávajúci stav z predchádzajúcich školských rokov. Väčšina nedostatkov sa opäť zopakovala. Ide aj o závažnejšie chyby. Napríklad sa nezabezpečila dôsledná kontrola dokumentov prevzatých od študentov alebo sa nedodržal čas začiatku testovania. Ten stanovil harmonogram,“ povedala hlavná školská inšpektorka.

Ďalšími porušeniami pokynov vydaných NIVaM boli napríklad aj nezabezpečenie informovanosti žiakov o maturitných skúškach zverejnením kópií ukážok vyplnených odpoveďových hárkov na viditeľnom a žiakom prístupnom mieste. Rovnako tak príslušných pokynov a k nim príslušnej prílohy či nepridelenie administrátorov náhodným výberom k jednotlivým skupinám žiakov.

Ďalej ide aj o nedodržanie postupnosti pri rozdávaní odpoveďových hárkov a testov žiakom, nedodržanie striedavého rozdania testov s rôznym kódom či nedôsledné zadávanie pokynov, týkajúcich sa práce s testami pri ich administrácii a pri ich ukončovaní.

Sumár odporúčaní pre školy

Medzi ďalšie chyby patrila aj nedôsledná kontrola ukončenia práce žiakov po uplynutí času na administráciu testov externej časti maturitnej skúšky, nedodržanie stanoveného času na doručenie zadaní písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do tried, ale aj nekorektné správanie administrátora pri testovaní prekladom výrazov, ako aj prekladom zadaní písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do maďarského jazyka.

ŠŠI preto na úrovni systému zosumarizovala niekoľko odporúčaní pre školy. Odporúčania sa podľa slov hlavnej školskej inšpektorky týkajú aj žiakov so zdravotným znevýhodnením.

„Tí by mali mať stanovenú minimálnu dĺžku prestávky a určený pomocný dozor počas zverejňovania zadaní písomných maturít. V skupinách s viacerými žiakmi so zdravotným znevýhodnením s rovnakým predĺžením času je potrebné stanoviť začiatok prestávky tak, aby začala v čase, keď test odovzdal posledný žiak skupiny,“ uzavrela Štofková Dianovská.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko