Na hlavný obsah

V Bratislave vznikne blízko centra nová štvrť, vystavať ju chcú na princípoch 15-minútového mesta

Časom tam vznikne vyše sedemtisíc nových bytov.

V Bratislave vznikne blízko centra nová štvrť, vystavať ju chcú na princípoch 15-minútového mesta
Panoráma Bratislavy. (Ilustračná fotografia) Foto: TASR/Michal Svítok

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa dohodol s vlastníkmi pozemkov, ako má vyzerať nová štvrť na Mlynských nivách. Ako informuje hovorkyňa MIB Annamária Krchňavá, MIB v rámci prípravy urbanistickej štúdie pre novú mestskú štvrť Mlynské nivy uzatvoril zmluvy s ôsmimi vlastníkmi pozemkov zastupujúcimi až 14 projektov o koordinovanej príprave modernej štvrte 21. storočia.

Nová štvrť má vzniknúť na princípoch 15-minútového mesta, s blokovou zástavbou, dostupným bývaním, občianskou vybavenosťou, cyklochodníkom aj mestským bulvárom.

„Vďaka koordinovanému postupu mesta a vlastníkov pozemkov príde k transformácii územia s množstvom brownfieldov. Zhodnotia sa všetky riešené projekty, a tiež sa docieli vysoká kvalita života budúcich obyvateľov novej štvrte,“ uviedla Krchňavá.

Podľa odhadov MIB bude v lokalite preinvestovaných len z projektov pochádzajúcich z výzvy zhruba 1,6 až 2 miliardy eur. Predpoklad je, že do 15 až 20 rokov tak vznikne vyše sedemtisíc nových bytov.

V území Mlynských nív, v málo využívanom území po bývalých priemyselných areáloch, je viacero vlastníkov pozemkov, ktorí sa v minulom roku prihlásili do výzvy hlavného mesta na zmenu územného plánu, za účelom zvýšenia dostupnosti bývania.

Zmluvu o spolupráci na spracovanie urbanistickej štúdie s hlavným mestom a MIB podpísalo osem vlastníkov. Tí zastupujú 14 projektov a zúčastnili sa rokovaní. Spolupráca na tvorbe štúdie s vlastníkmi pozemkov podľa MIB zabezpečí, že celé územie sa transformuje na kompaktnú štvrť 21. storočia, nie súbor individuálnych projektov.

Zóna Mlynské nivy má 138 hektárov a je vymedzená Košickou ulicou, križovatkou na most Apollo, Prievozskou ulicou, Hraničnou a Prístavnou ulicou v blízkosti so Zimným prístavom ako ďalším rozvojovým územím.

Princíp 15-minútového mesta

Štúdia, na ktorej spracovanie v réžii MIB prispievajú vlastníci projektov, ukáže, ako by mala nová štvrť vyzerať, aby boli pokryté požiadavky všetkých obyvateľov a návštevníkov. Základný princíp, na ktorom štvrť vznikne, je koncept 15-minútového mesta. To znamená, že v pešej dostupnosti sú všetky potrebné funkcie, primárnym je najmä systém verejnej dopravy.

„Štvrť tiež napĺňa princíp dostupného bývania blízko centra s množstvo zelene s parkami od zonálnych po susedské aj dostupnými športoviskami, a tiež novou základnou školou,“ poznamenala Krchňavá.

Výstavbu verejnoprospešnej infraštruktúry v novej štvrti by mali spolufinancovať developeri. Pôjde najmä o kvalitnú dopravu, dostatočnú občiansku vybavenosť a dostupné sociálne služby, zeleň a verejný priestor, ktoré budú slúžiť aj novým obyvateľom štvrte.

„O výške príspevku s vlastníkmi pozemkov priebežne rokujeme. Celý proces je transparentný a rovnaký pre všetkých. Podobná forma spolufinancovania sa osvedčila pri tvorbe nových mestských štvrtí v Prahe. S českými partnermi metodiku výpočtu príspevku konzultovali,“ vysvetlil riaditeľ MIB Ján Mazúr.

MIB pri spracovaní štúdie vychádza z disponibilnej výmery nadzemných podlažných plôch z aktuálne platného územného plánu a z podkladov a zámerov predložených developermi v ich žiadostiach na výzvu o dostupnosť nájomného bývania.

Štúdiu, podľa ktorej sa bude územie rozvíjať, zverejnia na jeseň tohto roka. Následne bude verejné prerokovanie dvojvariantného návrhu riešenia štúdie a po jeho ukončení budú zapracované pripomienky z verejného prerokovania.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny