Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Študenti aj naďalej odchádzajú do zahraničia, môže za to aj nízka kvalita ubytovania. NKÚ zisťoval situáciu v internátoch

Zistilo na napríklad nedodržiavanie hygienických prepisov.

Študenti aj naďalej odchádzajú do zahraničia, môže za to aj nízka kvalita ubytovania. NKÚ zisťoval situáciu v internátoch
Internát Družba. Foto: RTVS

Odliv študentov do zahraničia pretrváva. Dôvodom je aj kvalita služieb zo strany vysokých škôl. Riziká popísané národnými kontrolórmi sa tak potvrdili. Slovenské vysoké školy zápasia aj so zlým technickým stavom internátov.

Kontrola z tohto roku sa zamerala na zistenia z roku 2017. Riziká vtedy súviseli s veľmi nízkou kvalitou budov, v ktorých vysokoškoláci na Slovensku bývajú. Informoval o tom predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrássy.

„Vláda po našich zisteniach prijala opatrenia a poskytla vysokým školám viac ako 50 miliónov eur na investície do internátov – aby sa opravili a modernizovali. Myslím si, že je to kľúčový krok k tomu, aby sme začali bojovať s tým najväčším rizikom, ktoré tu dnes máme, a to je odliv mladých ľudí do zahraničia,“ skonštatoval Andrássy.

Pozrite si celý rozhovor s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrássym:

Štúdie, ktoré sa medzi mladými ľuďmi realizovali, ale aj kontrola NKÚ ukázali, že nekvalita internátov je jeden z hlavných dôvodov odlivu študentov do zahraničia. Andrássy 25-percentný odchod študentov do zahraničia pritom označil za alarmujúci.

NKÚ kontroloval internáty v rokoch 2018 – 2022 na šiestich vysokých školách, ktoré vybrali na základe rizikovej analýzy a množstva študentov. Išlo o univerzity v Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej bystrici a v Nitre.

Výsledky podľa Andrássyho ukázali, že sa slovenské internáty posunuli o krok ďalej. Investičný dlh v kontexte modernizácie a obnovy internátov sa však stále pohybuje vo výške okolo 100 miliónov eur.

Najväčším pozitívom je bezbariérovosť

Najhoršie výsledky spomedzi kontrolovaných internátov NKÚ zistil na Technickej univerzite v Košiciach. Kontrolóri tam identifikovali zhruba dve tretiny nezrekonštruovaných izieb. Škola sa totiž, podľa informácií Andrássyho, spoliehala na hosťovanie veľkého športového podujatia, čo malo priniesť peniaze na rekonštrukciu. Nakoniec ho však nehostila.

„Najlepšie je na tom asi Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Z hľadiska veku internátov aj zrekonštruovaných izieb sú na tom relatívne dobre. Bratislava však doplácala na to, že bola vylúčená z čerpania európskej finančnej pomoci,“ dodal s tým, že tento „hendikep“ sa čiastočne darí odstrániť čerpaním peňazí z plánu obnovy.

Za najproblematickejší objav kontrolórov označil Andrássy nedodržiavanie hygienických predpisov na internátoch. Našli sa však aj izby, ktoré nespĺňali normy, čo sa týka rozlohy. Aj na základe kontroly NKÚ už začali niektoré univerzity prijímať opatrenia.

Kontroly našli však aj pozitíva. „Každá vysoká škola, ktorú sme preverovali, sa snaží v rámci krokov súvisiacich s opravou alebo s investovaním do internátov riešiť bezbariérovosť pre hendikepovaných spoluobčanov. Taktiež využívame ubytovacie kapacity aj pre zahraničných študentov,“ zhodnotil Andrássy.

Pokuty však zatiaľ nehrozia. Zistenia NKÚ neboli vážne natoľko, aby sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní. V pomoci s modernizáciou chce pomôcť aj NKÚ. Správu z kontroly plánuje predložiť vláde.

„Tieto školy si samy neporadia a naďalej bude pretrvávať a prehlbovať ten hendikep, ktorý súvisí s odlivom študentov do zahraničia,“ dodal Andrássy s tým, že prístup musia zmeniť aj samotné vysoké školy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko