Na hlavný obsah

Lukáš si kúpil nové auto, aby mal na istý čas pokoj. Takmer stále s ním bol však v servise

Prvé problémy prišli krátko po kúpe.

Lukáš si kúpil nové auto, aby mal na istý čas pokoj. Takmer stále s ním bol však v servise
Nové auto sa pre pána Lukáša stalo skôr bremenom. Foto: RTVS

Pán Lukáš sa rozhodol pre kúpu nového auta. Myslel si, že najbližšie roky bude chodiť do servisu iba na výmenu oleja. No zdá sa, že je tam častejšie, ako u holiča.

V lete si kúpil úplne nové auto od autorizovaného predajcu. Doteraz síce najazdil okolo 18-tisíc kilometrov, ale za ten čas bol skoro každé dva týždne v autorizovanom servise. Prvé problémy prišli krátko po kúpe.

„Prvá vec, ktorú som reklamoval, bol hmyz v zadnom ľavom svetle. Druhá vec bol spojkový pedál, ktorý mi začal vŕzgať, to mi vymenili. Postupne začali vybiehať hlášky na infotainmente ako nedostupný parkovací asistent či nedostupný a deaktivovaný front asistent,“ priblížil sťažovateľ Lukáš Beregszaszi.

Po niekoľkých návštevách servisu pán Lukáš dúfal, že bude koniec. Ale mýlil sa. „Jedna vec skončí a druhá začne. Neustále niečo riešite. Stále sa niečo deje. Nie je týždeň, aby to auto išlo tak, ako má,“ dodal pán Lukáš.

„Majiteľ po prevzatí vozidla 14. júna 2023 navštívil našu spoločnosť dvakrát. Obidve návštevy boli za účelom riešenia garančných udalostí,“ uviedol v stanovisku predajca Automax plus v Považskej Bystrici.

Dodal, že pri oboch prípadoch majiteľovi auta všetky nahlásené chyby buď odstránili, alebo vysvetlili používanie. „Viackrát sa predmetné vozidlo u nás nenachádzalo,“ skonštatoval.

Auto sa pre Lukáša stalo bremenom

Kúpiť si nové auto a byť s ním takmer každý týždeň v servise, určite nie je sen žiadneho motoristu. No pri niektorých kusoch akoby problémy nemali konca.

„Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za chyby pri motorových vozidlách je bežné. Takéto nároky si uplatňujú kupujúci tak pri prémiových, ako aj neprémiových vozidlách,“ vysvetlil nezávislý advokát Peter Múkera ml.

Sťažovateľ priznáva, že auto je pre neho skôr bremenom. „Vôbec sa z neho neteším. Úplne stratilo zmysel nového auta,“ dodal a ukázal nám papiere zo servisu.

„Pootvárané zákazky, pomenené diely, nahlásené chyby. Mnoho z toho len preto, že sa to neprejavuje, neriešia. Napríklad trhanie auta pri rozbiehaní. V servise skonštatovali, že počas testovania sa to prejavilo, avšak ide o technický stav vozidla. O aký iný stav môže ísť, ako o technický?“ pýta sa pán Lukáš.

„Pokiaľ dôjde k nezhode názorov, teda keď má majiteľ poruchu a servis to nevie alebo nedokáže odstrániť kvôli tomu, že ju nezaznamenal, technický znalec je na to, aby určil, či je, alebo nie je reklamovaná porucha na vozidle. Určuje to objektívne. To čo zistí, spracuje do znaleckého posudku,“ vysvetlil technický znalec v oblasti motorových vozidiel Viliam Kováčik.

Ako biliardová guľa

Pán Lukáš sa už cíti skoro ako biliardová guľa. Predajca ho odkazuje na servis, servis na predajcu.

„Napichli to na diagnostiku, tá im neukázala nič. Tak povedia, že sa u nich chyba neprejavila a môžete ísť ďalej. Ukážete im niekoľko videí, že sa to stalo, ale aj tak to nezaberie, lebo u nich sa chyba neprejavila. Tak sa nič nedeje,“ uviedol pán Lukáš.

„Veľakrát sa stáva, že príde používateľ do servisu, porucha sa neprejaví, diagnostika neukáže žiadne chyby, ale porucha tam je. Znalec tak absolvuje skúšobnú jazdu s užívateľom vozidla a snažia sa nájsť režim, kedy sa chyba prejavuje. Ak sa tak stane, urobí záznam, spíše znalecký posudok, ktorý spravidla akceptuje aj servis,“ vysvetlil technický znalec.

Vrátenie peňazí by nebolo jednoduché

Pán Lukáš by chcel, aby mu vrátili peniaze a on vráti auto. Ak by bol fyzická osoba, jeho problém by riešil spotrebiteľský zákon. Lenže auto kupoval ako majiteľ jedno-osobovej spoločnosti s ručením obmedzeným, a to už patrí pod obchodné právo.

„Môžu sa mi veci diať donekonečna, aj tak nemám zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy,“ povedal sťažovateľ.

„Ak ide o obchodno-záväzkový vzťah, je tento postup zložitejší. Pokiaľ sa uzatvorila písomná zmluva, postupuje sa podľa ustanovení písomnej zmluvy. Ak sa neuzatvorila písomná zmluva, postupuje sa podľa obchodného zákonníka,“ vysvetlil advokát.

Dohoda kupujúceho s predávajúcim

Dôležité je však dodržať nielen všetky povinnosti, ale aj poradie. A to je celkom komplikované. „Treba skúmať, či ide o podstatné, alebo nepodstatné porušenie zmluvy. Tu ide s vysokou pravdepodobnosťou o nepodstatné porušenie zmluvy. V takom prípade má kupujúci právo buď žiadať zľavu z kúpnej ceny alebo odstránenie vád na vozidle,“ vysvetlil advokát.

Ak kupujúci žiada o odstránenie chýb, musí uložiť predávajúcemu primeranú lehotu na ich odstránenie. „Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote a kupujúci ho predtým upozorní, že ak sa tak nestane odstúpi od zmluvy, tak až následne môže odstúpiť od zmluvy,“ dodal advokát.

Je teda určite dobré zveriť celú vec do rúk skúseného advokáta. Nie je totiž vylúčené, že k dohode nedôjde a vec skončí na súde.

„V prípadnom súdnom spore bude na žalobcovi, teda kupujúcom, aby preukázal svoje tvrdenia dôkazmi. Samozrejme, znalecký posudok je jedným z veľmi dôležitých dôkazov o tom, že dané vozidlo má chyby,“ uviedol advokát Múkera.

„Znalecký posudok, ktorý používateľ vozidla objedná, je použiteľný aj pri súdnom spore,“ dodal technický znalec Viliam Kováčik.

Počas prípravy tejto reportáže sa napokon pán Lukáš s importérom dohodli. Na čom presne, to sme sa nedozvedeli, keďže súčasťou dohody je aj zákaz zverejniť jej obsah.

Pán Lukáš je však s dohodou spokojný a my sme radi, že sme mohli prispieť k vyriešeniu jeho problému a nezostal za dverami.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko