Na hlavný obsah

Na priebeh volieb dohliadajú volebné komisie: Ako sa stať ich členom a akú odmenu môžete dostať?

Prečítajte si, aké povinnosti majú členovia volebných komisií.

Na priebeh volieb dohliadajú volebné komisie: Ako sa stať ich členom a akú odmenu môžete dostať?
Člen okrskovej komisie vysýpa hlasovacie lístky z volebnej schránky. Foto: TASR/Milan Drozd

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenska.

Na priebeh prezidentských volieb dohliadajú tri úrovne volebných komisií. Najbližšie k voličom je okrsková volebná komisia. Nad ňou stojí okresná volebná komisia a štátna komisia.

Pre prezidentské voľby bude fungovať 5 938 okrskových volebných komisií a 49 okresných volebných komisií. Informoval o tom rezort vnútra.

Okrskové a okresné volebné komisie

Okrskové volebné komisie zabezpečujú správny priebeh hlasovania vo volebných miestnostiach a sčítavanie hlasov.

Môže do nej delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá má zastúpenie v parlamente a petičný výbor. Jej člen nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej svoju funkciu vykonáva.

Okresné volebné komisie sa utvárajú v mestách, kde má sídlo okresný úrad. Ich úlohou je dohliadať na pripravenosť okrskových komisií a na spracovanie výsledkov hlasovania.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. V prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta, primátor, respektíve prednosta.

Parlamentné politické subjekty a petičné výbory kandidátov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom.

Odmena člena volebnej komisie

Člen okresnej a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie 89,7 eura a zapisovateľ 86,25 eura.

Výška odmeny v prípade druhého kola volieb bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Člen volebnej komisie má podľa uznesenia štátnej komisie povinnosť zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomuto by mal prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko