Na hlavný obsah

Voľba prezidenta SR: Toto je zhrnutie tých najdôležitejších informácií

O 7.00 h sa otvorili volebné miestnosti na celom Slovensku.

Voľba prezidenta SR: Toto je zhrnutie tých najdôležitejších informácií
Volič v priestore na úpravu hlasovacích lístkov. Foto: TASR/František Iván

V poslednej časti volebného seriálu RTVS si zhrnieme tie najdôležitejšie informácie, na ktoré by volič nemal zabudnúť.

Pri vstupe do volebnej miestnosti sa každý volič musí preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Ak volič bude v deň volieb mimo miesta trvalého bydliska, svoj hlas môže odovzdať aj inde na Slovensku, a to s hlasovacím preukazom.

V prípade, že volič svoj hlasovací preukaz stratí, obec mu nový nevydá. Volebná komisia by totiž nevedela overiť, ak by niekto neoprávnene hlasoval na viacerých miestach.

Pozrite si zhrnutie najdôležitejších informácií o prezidentských voľbách zo Správ RTVS:

Jeden hlasovací lístok

Každý volič pri vstupe do volebnej miestnosti dostane jeden hlasovací lístok s menami desiatich kandidátov.

Každý hlasovací lístok bude označený úradnou pečiatkou a budú na ňom uvedené mená kandidátov a dátum konania volieb. Volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.

Obálku s hlasovacím lístkom musí volič vhodiť do volebnej schránky. Hlas bude neplatný, ak volič odovzdá prázdnu obálku, alebo v nej bude viac ako jeden hlasovací lístok. Chybne vyplnený lístok vhodí volič do špeciálnej nádoby, ktorá je na to určená.

Prenosná volebná schránka

Voliči, ktorí sa pre zdravotné problémy nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku.

Osoby so zdravotným postihnutím si na pomoc do volebnej miestnosti môžu zavolať aj blízku osobu. Musia to však oznámiť volebnej komisii.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko