Na hlavný obsah
Voľby

Voľby do európskeho parlamentu 2024

Voľby do európskeho parlamentu sa konajú už po piaty raz v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Občania Slovenska si volia 15 poslancov EP v jednokolových voľbách. Eurovoľby sa uskutočnia už v sobotu, 08.06.2024.

Kandidáti do eurovolieb 2024

O mandáty v európskom parlamente v eurovoľbách 2024 sa uchádzajú kandidáti 23 politických strán. Prečítajte si informácie o politických stranách a pozrite si kandidátne listiny, z ktorých si občania Slovenska vyberú 8. júna 2024.

Pirátska strana sa vzdala kandidatúry.

FAQ

Kedy sú voľby do EP na Slovensku?
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 h do 22.00 h.
Koľko poslancov európskeho parlamentu si volíme?
Slovensko si volí 15 poslancov, to je o jedného viac ako v roku 2019. Naprieč EÚ sa bude dokopy voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcich voľbách.
Ako volíme do europarlamentu v roku 2024?
Volič musí po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. V prípade ak voličovi vydali hlasovací preukaz, predloží aj ten. Volebná komisia mu ho odoberie. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu (pasu) a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovej stránke.
Môžem voliť zo zahraničia alebo poštou?
V júnových eurovoľbách si občania nemôžu voliť slovenských europoslancov zo zahraničia ani poštou. Voliť sa dá len na území Slovenska. Hlasovať môže volič aj mimo trvalého bydliska, ak si vopred vybaví hlasovací preukaz.
Kde nájdem kandidátky do eurovolieb jednotlivých strán?
Zoznam všetkých strán a ich kandidátov nájdete na internetovej stránke ministerstva vnútra po ich registrácii.
Kedy je volebné moratórium?
Volebné moratórium na volebnú kampaň začína 48 hodín pred dňom konania volieb, tj. o polnoci z 5. na 6. júna.
Sú limity na volebnú kampaň do európskeho parlamentu?
Áno, politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
Koľko kandidátov môžeme krúžkovať?
Volič môže na jednom z hlasovacích lístkov vyznačiť odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov.
Na koľko rokov sa volia europoslanci?
Poslancov do Europarlamentu volíme na päťročné volebné obdobie.