Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Extrémizmus bol v posledných rokoch výraznejší

Rástol aj pre dezinformácie.

Extrémistické postoje, prejavy a činy boli v rokoch 2020 a 2021 výraznejšie ako v predchádzajúcom období. K zvýšeniu počtu extrémistických prejavov vo veľkej miere prispeli dezinformácie.

Dôležitú úlohu pri šírení naratívov pravicových extrémistických subjektov a mobilizácii ich sympatizantov zohrával online priestor. Vyplýva to z Monitorovacej správy o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2020 a 2021. Tú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Trestná činnosť extrémizmu v roku 2020 medziročne vzrástla o 28,4 percenta. V roku 2021 počet trestných vecí a začatých trestných stíhaní poklesol. Značne sa však zvýšil pomer obvinených osôb k počtu trestných stíhaní. Až polovica trestných činov extrémizmu, v ktorých polícia začala vlani trestné stíhanie, bola spáchaná prostredníctvom e-mailu či internetu.

„Medzi najfrekventovanejšie extrémistické trestné činy v sledovanom období patrili trestné činy prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, trestné činy rozširovania extrémistického materiálu a trestné činy prechovávania extrémistického materiálu,“ priblížila správa.

Dominantný je pravicový extrémizmus

Pravicový extrémizmus zostáva najdominantnejšou formou extrémizmu na území SR. Zastupujú ho predovšetkým ultranacionalistické politické subjekty.

V ich prejavoch  zaznamenali podľa správy rôzne podprahové a skryté prejavy intolerancie. Tie sa prejavovali najmä v rámci kritických postojov voči vláde SR, zákonodarnému zboru, členstvu SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

Výraznejšie prejavy intolerancie boli viditeľné najmä v individuálnych prejavoch osôb, ktoré inklinujú k extrémistickým ideológiám. A to vo forme popierania holokaustu, glorifikácie slovenského vojnového štátu či poukazovania na problematické spolunažívanie s rómskou menšinou.

Správa uvádza, že tieto tendencie sa v zvýšenej miere odzrkadlili v roku 2020 na pomere začatých trestných stíhaní pre trestné činy extrémizmu spáchaných formou nenávistných prejavov (35,7 percenta) pre trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

„Smerované boli najmä voči židom (viac než päťnásobný nárast v porovnaní s rokom 2019). Ale aj voči ďalším skupinám obyvateľstva. Konkrétne Rómom, v menšej miere migrantom či jednotlivcom, ako George Soros a Bill Gates,“ nachádza sa v správe.

V roku 2020 došlo podľa materiálu k enormnému nárastu šírenia konšpiračných a dezinformačných naratívov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a telekomunikačných kanálov.

Týkali sa príčin vypuknutia pandémie, spôsoboch šírenia vírusu, ako aj o možnostiach jeho využitia ako biologickej zbrane. Správa upozorňuje, že konšpiračné presvedčenia môžu prispieť k radikalizácii smerujúcej k niektorej z foriem extrémizmu.                              

„Výzvou aj pre SR je potreba posilnenia ochrany maloletých v online priestore, podpora kritického myslenia a odolnosti voči extrémnym ideológiám,“ konštatuje správa. Ako zdôvodnili autori, pravicové extrémistické hnutia naberajú na sile a rôznorodosti nielen doma, ale aj v zahraničí.

Znepokojenie vyvoláva, že v zahraničí nové ideológie nachádzajú odozvu predovšetkým u mladej generácie. A to najmä vďaka ich propagande sofistikovane šírenej vo virtuálnom priestore.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko