Na hlavný obsah

Zavádzanie duálneho vzdelávania bolo pomalé, mohlo ušetriť milióny eur

Podľa analytikov NKÚ projekt nenaplnil ciele.

Zavádzanie duálneho vzdelávania bolo pomalé, mohlo ušetriť milióny eur
Na archívnej snímke študent počas praktickej časti súťaže Autoopravár Junior 2019 v rámci duálneho vzdelávania v Košiciach. Foto: TASR

Plošné zavádzanie duálneho vzdelávania na Slovensku bolo pomalé, tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Systém mal pritom pomôcť pri znižovaní nezamestnanosti mladých a napĺňaní regionálnych potrieb trhu práce.

Analytici NKÚ identifikovali nedostatky v zameraní štúdia dualistov-prvákov. V ostatných rokoch sa ich vzdelávalo približne len 5 % v študijných odboroch, pri ktorých je predpoklad, že budú na trhu práce chýbať. Štát podľa analytikov navyše nemá dáta o absolventoch duálneho vzdelávania a ich uplatnení v praxi.

Infografika zistení z kontrolnej akcie projektu duálneho vzdelávania.
Infografika zistení z kontrolnej akcie projektu duálneho vzdelávania. Foto: Najvyšší kontrolný úrad SR

Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho majú v tomto projekte nezastupiteľné miesto vyššie územné celky. Pri jeho realizácii však „boli a stále sú pasívne a nedostatočne využívajú svoje kompetencie“.

Projekt nenaplnil pôvodné ciele

Analytici hodnotia ciele vlády a projektu duálneho vzdelávania ako nenaplnené. Z pohľadu účasti zamestnávateľov a škôl projekt splnil očakávania na necelých 70 % a do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo približne 80 % plánovaného počtu žiakov.

Poukazuje to na pomalé zavádzanie systému duálneho vzdelávania. „Ak by implementácia projektu napredovala v plánovaných rámcoch, spoločnosť by ušetrila milióny eur a zároveň by sa znižoval počet mladých ľudí čakajúcich na prvú pracovnú príležitosť na úrade práce,“ konštatuje predseda slovenských kontrolórov.

Systém s dobrým nastavením je nielen dôležitým národným aspektom, ale vďaka nemu vie Slovensko napĺňať aj medzinárodné ciele.

„Únia si dala za cieľ, aby boli do roku 2025 zamestnaní aspoň štyria z piatich absolventov odborného vzdelávania a traja z piatich by mali mať možnosť odbornej prípravy na pracovisku,“ uviedol Andrassy. Duálne vzdelávanie je podľa neho jedným z nástrojov, ako tieto ciele dosiahnuť.

Vplyv duálneho vzdelávania na verejné financie

NKÚ v správe z kontrolnej akcie popisuje pozitívny vplyv duálneho vzdelávania na efektívne využívanie verejných financií.

Absolventi duálneho vzdelávania sa podľa kontrolórov lepšie a rýchlejšie uplatňujú na trhu práce. To je spojené s vyššou mierou zamestnanosti, vyšším podielom pracujúcich v odboroch, ktoré trh práce ponúka a taktiež s vyšším mzdovým ohodnotením.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko