Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Na Slovensku sa začali prvé spojené komunálne a samosprávne voľby

Čo všetko o nich treba vedieť?

Na Slovensku sa začali prvé spojené komunálne a samosprávne voľby
Ilustračná snímka volebných urien v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC 2022. Foto: Ministerstvo vnútra SR

Na Slovensku sa v sobotu (29. 10.) konajú historicky prvé spojené komunálne a samosprávne voľby.

Prvýkrát voliči vyberajú v jeden deň svojich zástupcov v mestách, obciach i samosprávnych krajoch. Voliť môžu len v mieste svojho trvalého bydliska.

Na 2 915 postov starostov a primátorov kandiduje takmer 6 800 kandidátov. Na ôsmich predsedov samosprávnych krajov je 76 kandidátov.

Približne na 21 000 poslaneckých mandátov v mestách a obciach je približne 43 000 kandidátov. Na 419 mandátov krajských poslancov sa uchádza približne 3 000 kandidátov.

Príprava volebnej miestnosti v Košiciach.
Príprava volebnej miestnosti v Košiciach. Foto: TASR

Obyvatelia volia v 2 926 obciach. Volebných miestností je 6 010 a sú otvorené od 7.00 h do 20.00 h. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu. Najviac však o dve hodiny.

V prípade Bratislavy a Košíc si voliči vyberajú aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev.

Spôsob hlasovania

Na volebnom lístku sa krúžkuje číslo pre jednotlivými kandidátmi. Aby bol hlas vo voľbách platný, dôležité je vedieť, že pri hlasovaní o predsedovi samosprávneho kraja, starostovi/primátorovi obce alebo starostovi mestskej časti (Bratislava, Košice), sa môže krúžkom označiť iba jeden kandidát. Inak bude hlasovací lístok neplatný.

Pri hlasovaní do krajského, obecného či miestneho zastupiteľstva bude hlasovací lístok neplatný, ak sa krúžkom označí väčší počet kandidátov, ako sa má zvoliť v danom obvode.

V prípade, že sa volič pri krúžkovaní pomýli, môže požiadať volebnú komisiu o náhradný hlasovací lístok.

Pozor na farbu lístkov

Hoci ide o spojené voľby, volič ich odlišuje farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám.

Modrá obálka a modrá volebná schránka patrí k voľbám do krajskej samosprávy. Biela obálka a biela volebná schránka sú určené pre voľby do obecnej samosprávy.

V Bratislave a v Košiciach pre voľbu primátora a do mestského zastupiteľstva sú určené biele hlasovacie lístky so sivým pásom. Pre voľbu predsedu samosprávneho kraja a do zastupiteľstva samosprávneho kraja je biely hlasovací lístok s modrými pásmi, ktorý sa vkladá do modrej obálky.

Ak volič vloží lístok do nesprávnej obálky, jeho hlas je neplatný. Rovnako aj vtedy, keď vloží obálku do nesprávnej schránky.

Modrá obálka a modrá volebná schránka patrí k voľbám do krajskej samosprávy. Biela obálka a biela volebná schránka sú určené pre voľby do obecnej samosprávy.
Modrá obálka a modrá volebná schránka patrí k voľbám do krajskej samosprávy. Biela obálka a biela volebná schránka sú určené pre voľby do obecnej samosprávy. Foto: TASR

Ako volia ľudia so zdravotným obmedzením?

V prípade, že napríklad pre zdravotné postihnutie nevie človek sám upraviť hlasovací lístok, treba to oznámiť volebnej komisii. Do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov môže vojsť aj iná osoba, ktorá podľa pokynov voliča s úpravou hlasovacieho lístka pomôže.

Ak človek nemôže sám vložiť obálky do volebných schránok, môže mu pri tom pomôcť iný volič, ktorý sa práve nachádza vo volebnej miestnosti.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič sám alebo prostredníctvom inej osoby vopred požiadať obec, prípadne v deň konania volieb okrskovú komisiu, o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Dvaja vyslaní členovia volebnej komisie mu umožnia voľbu vykonať, a to prostredníctvom hlasovania do prenosnej schránky.

Na snímke modrá prenosná volebná urna volieb do VÚC.
Na snímke modrá prenosná volebná urna volieb do VÚC. Foto: TASR

Voliči v izolácii alebo v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 môžu hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Oprávnený volič podá žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej alebo mestskej volebnej komisie v obci, kde má trvalý pobyt. Urobiť tak mohol telefonicky počas úradných hodín obce, a to najneskôr do piatku (28. 10.) do 12.00 h.

Nie všade sú voľby spojené

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa nekonajú v piatich obciach. Dôvodom je, že v nich nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. Ide o obce Ratkovo, Michalková, Brezovec, Pongrácovce a Jakušovce.

Aj v týchto obciach však môžu ísť občania k volebným urnám. Stále totiž môžu hlasovať do orgánov samosprávnych krajov.

V ďalších šiestich obciach občania nevolia starostu. V obciach Domadice, Moškovec, Harakovce, Šarišské Bohdanovce, Starina a Dobroslava si vyberajú len spomedzi kandidátov do obecného zastupiteľstva. Nižší počet kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva ako má byť zvolený, je v 25 obciach.

Vo všetkých vyššie spomenutých obciach sa však budú konať nové voľby. Tie do 30 dní od vyhlásenia výsledkov októbrových volieb vyhlási predseda NR SR, a to najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

Spojené voľby a referendá

V niektorých slovenských mestách spojili komunálne a samosprávne voľby aj s referendami. Napríklad obyvatelia päťtisícového kúpeľného mesta Sliač majú možnosť vyjadriť sa k tomu, či sú za umiestnenie americkej vojenskej základne v areáli letiska.

Podobne to je aj obci Varín v okrese Žilina. Varínčania v referende rozhodujú o premenovaní ulice Dr. Jozefa Tisu. Môžu o tom hlasovať v troch okrskoch do 22.00 h, teda o dve hodiny dlhšie ako v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko