Na hlavný obsah

Eurokomisia predstavila nové emisné kvóty pre výrobu áut

Chce sa tak priblížiť k nulovému znečisteniu ovzdušia.

Eurokomisia predstavila nové emisné kvóty pre výrobu áut
Ilustračná snímka. Foto: pixabay.com

Európska komisia (EK) vo štvrtok (10. 11.) predložila návrh na zníženie znečistenia ovzdušia z nových motorových vozidiel predávaných v EÚ. Cieľom je splniť ambíciu Európskej zelenej dohody o nulovom znečistení.

Komisia pripomenula, že cestná doprava je najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia v mestách. Nové normy Euro 7 majú zaistiť čistejšie vozidlá na cestách EÚ a lepšiu kvalitu ovzdušia.

V roku 2035 budú mať všetky nové autá a dodávky v EÚ nulové emisie CO2. Očakáva sa však, že v roku 2050 bude viac ako 20 % áut a dodávok a viac ako polovica ťažších vozidiel aj naďalej vypúšťať znečisťujúce látky.

Znečistenie budú spôsobovať aj batérie elektromobilov pre brzdy a mikroplasty z pneumatík. Pravidlá Euro 7 majú znížiť všetky tieto emisie a udržať vozidlá cenovo dostupné pre spotrebiteľov.

Návrh EK nahrádza a zjednodušuje samostatné emisné pravidlá pre osobné a dodávkové automobily (Euro 6) a nákladné autá a autobusy (Euro VI). Norma Euro 7 prenáša emisné limity pre všetky motorové vozidlá – osobné, dodávkové, autobusové a nákladné autá – pod jeden súbor pravidiel.

Bez ohľadu na pohon

Nové pravidlá sú palivovo a technologicky neutrálne a stanovujú rovnaké limity bez ohľadu na to, či auto používa benzín, naftu, elektromotor alebo alternatívne palivá.

Nové pravidlá majú podľa EK zaistiť lepšiu kontrolu emisií znečisťujúcich látok zo všetkých nových vozidiel, a to rozšírením rozsahu jazdných podmienok, na ktoré sa vzťahujú testy emisií.

Zaktualizujú a sprísnia limity pre emisie znečisťujúcich látok. Limity sa sprísnia pre nákladné autá a autobusy. Najnižšie limity pre osobné a dodávkové vozidlá budú platiť bez ohľadu na palivo, ktoré používajú.

Normy Euro 7 budú prvými emisnými normami, ktoré prekročia rámec regulácie emisií výfukových plynov a stanovia dodatočné limity pre emisie častíc z bŕzd a pravidlá o emisiách mikroplastov z pneumatík. Tieto pravidlá budú platiť pre všetky autá vrátane elektrických.

Všetky vozidlá budú musieť spĺňať pravidlá dlhšie ako tomu bolo doteraz. Súlad s pravidlami pre osobné autá a dodávky sa bude kontrolovať, kým nedosiahnu 200 000 kilometrov a životnosť 10 rokov. Tým sa zdvojnásobia požiadavky na odolnosť podľa pravidiel Euro 6/VI (100 000 km a 5 rokov). Podobné zvýšenie sa uskutoční aj pre autobusy a nákladné autá.

Nové pravidlá budú regulovať aj životnosť batérií v autách a dodávkach. Tým sa zníži potreba výmeny batérií na začiatku životnosti vozidla, čím sa zníži potreba nových kritických surovín potrebných na ich výrobu.

Návrh EK sa predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ, aby ho mohli posúdiť a prijať.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika