Na hlavný obsah

Inklúziu marginalizovaných komunít má zabezpečiť nový poradný orgán

Bude ním Rada vlády SR pre inklúziu marginalizovaný rómskych komunít.

Inklúziu marginalizovaných komunít má zabezpečiť nový poradný orgán
Ilustračné foto - Rómovia. Foto: RTVS

Na zefektívnenie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a využitia eurofondov či domácich zdrojov na účely tejto inklúzie má prispieť novovytvorený poradný a konzultačný orgán exekutívy Rada vlády SR pre inklúziu MRK.

Návrh na jej zriadenie a schválenie štatútu predložil Úrad vlády SR do skráteného pripomienkového konania.

„Cieľom návrhu je zefektívnenie spolupráce Úradu vlády (ÚV) SR, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a reprezentatívnymi organizáciami územných a samosprávnych jednotiek,“ uvádza predkladateľ. 

Sekundárnym cieľom má byť podľa neho efektívna koordinácia zdrojov financovania. Tie pochádzajú z Európskej únie a vnútroštátnych prostriedkov. Smerovať majú na zabezpečenie rovnosti a sociálno-ekonomického začlenenia Rómov.

Rada má mať predsedu, ktorým má byť premiér SR a štyroch podpredsedov. Jedným z nich má byť splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Ďalšími členmi majú byť štátni tajomníci ministerstiev, splnomocnenci vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a národnostné menšiny i zástupcovia strešných samosprávnych združení. Na rokovaní sa má rada schádzať spravidla každé tri mesiace.

Kreovanie rady nadväzuje na rozhodnutie vlády z 26. októbra. Vtedy sa rozšírila pôsobnosť ÚV SR o koordináciu inklúzie MRK s účinnosťou od novembra.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko