Na hlavný obsah

Rada vlády SR pre MRK

Rómovia pracujú
Slovensko

Inklúziu marginalizovaných komunít má zabezpečiť nový poradný orgán

Bude ním Rada vlády SR pre inklúziu marginalizovaný rómskych komunít.

Najčítanejšie