Na hlavný obsah

Bosna a Hercegovina musela na zisk statusu kandidátskej krajiny EÚ splniť podmienky

Pridala sa k siedmym krajinám, ktoré sa snažia o vstup do Únie.

Bosna a Hercegovina musela na zisk statusu kandidátskej krajiny EÚ splniť podmienky
Vlajky Bosny a Hercegoviny a Európskej únie. Foto: Unsplash/Koláž RTVS

O členstvo v Európskej únii (EÚ) môže požiadať ktorýkoľvek európsky štát, ktorý uznáva jej spoločné hodnoty a zaväzuje sa k ich podpore. Každá krajina sa v procese integrácie do Únie musí riadiť kľúčovými kodanskými kritériami, ktoré stanovila Európska rada v roku 1993.

K pravidlám schválených v Kodani patrí stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín, fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť prijať záväzky vyplývajúce z členstva.

Ak sa určitá krajina chce pridať k Únii, predloží svoju žiadosť Rade EÚ, ktorá požiada Európsku komisiu (EK) o stanovisko. O tejto žiadosti sa informuje Európsky parlament (EP). Ak je stanovisko Komisie priaznivé, Rada môže jednomyseľne rozhodnúť o udelení štatútu kandidátskej krajiny štátu.

Rada potom na základe odporúčania Komisie, opäť jednomyseľne, rozhodne, či by sa rokovania mali začať. Rozhodnutie o vstupe nových štátov do EÚ leží od členských krajín, ktoré nie vždy súhlasia s názormi EK. V minulosti Komisia blokovala prístupové rozhovory s niektorými kandidátmi pre bilaterálne konflikty.

Únia má v súčasnosti 27 členských štátov. Jej zakladajúcimi členmi sa v roku 1958 stali Francúzsko, vtedajšie západné Nemecko, Taliansko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Odvtedy sa EÚ rozšírila sedemkrát. Naposledy do nej vstúpilo v júli 2013 Chorvátsko.

Niektoré krajiny z EÚ vystúpili. Prvou, ktorá ju opustila, bolo Alžírsko v roku 1962. Získalo vtedy nezávislosť od Francúzska, s ktorým bolo členom Únie od jej vzniku. Poslednou krajinou, ktorá ju opustila, je Spojené kráľovstvo. Vystúpila z nej 31. januára 2020 po 47 rokoch členstva.

Pridala sa k siedmim kandidátom

Albánsko

Albánsko oficiálne podalo prihlášku do EÚ v roku 2009. Status kandidáta má od roku 2014. Prístupové rozhovory EÚ oficiálne začala s Albánskom spoločne so Severným Macedónskom tento rok v júli. Albánsko doplatilo na to, že EÚ sa rozhodla viesť jeho prijímací proces spoločne so Severným Macedónskom, ktoré čakalo na začatie rozhovorov pre odpor Grécka a Bulharska.

Čierna Hora

Čierna Hora žiadosť o členstvo podala v roku 2008, dva roky po tom, ako sa odtrhnutím od Srbska stala nezávislým štátom. Prístupové rokovania s EÚ sa začali v roku 2012.

Moldavsko

Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie schválili udelenie kandidátskeho štatútu Moldavsku na summite v júni roku 2022. Krajina podala prihlášku do EÚ spoločne s Ukrajinou a Gruzínskom.

Severné Macedónsko

Severné Macedónsko o členstvo požiadalo už v roku 2004 a v decembri 2005 získalo štatút kandidátskej krajiny. Únia však s krajinou oficiálne začala rokovať až v júli 2022.

Dohoda z roku 2017 o zmene názvu krajiny z Macedónska na Severné Macedónsko ukončila spor s Aténami, problém s Bulharskom vyriešila kompromisná dohoda z roka 2022 o včlenení zmienky o bulharskej menšine do ústavy, ktorú schválil severomacedónsky parlament. Obe krajiny boli proti vstupu Severného Macedónska do EÚ.

Srbsko

Srbsko oficiálne požiadalo o členstvo v roku 2009. V marci 2012 získalo štatút kandidátskej krajiny. Spolu s Čiernou Horou sú v rozhovoroch o vstupe najďalej a EK hovorí o ich možnom prijatí v druhej polovici tohto desaťročia.

Turecko

Turecko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 1987 a za kandidátsku krajinu ho vyhlásili v roku 1999. Rokovania sa začali v októbri 2005. Vzťahy medzi Tureckom a EÚ však komplikuje viacero sporov. Popri roztržke o námorné ekonomické zóny s Cyprom a Gréckom turecká vláda čelí často kritike únijných krajín za svoje autoritárske počínanie.

Ukrajina

Štatút kandidátskej krajiny lídri EÚ priznali Ukrajine tento rok v júni spoločne s Moldavskom. Ukrajina podala prihlášku do EÚ spoločne s Moldavskom a Gruzínskom krátko po februárovom začatí ruskej invázie na Ukrajinu.

Status by mohli získať ešte dve krajiny

Na tohtoročnom júnovom summite EÚ, na rozdiel od Ukrajiny a Moldavska, Gruzínsko nezískalo postavenie kandidátskej krajiny, ale len prísľub, že ho dostane, ak splní podmienky.

Kosovo o vstup do EÚ požiadalo 14. decembra. Pre krajinu však ide len o symbolický krok. Proces prijatia zrejme potrvá dlhé roky až desaťročia. Bude to závisieť od toho, či sa balkánskej krajine podarí urovnať vzťahy so Srbskom, upozorňuje Reuters.

Jeho cesta do Únie bude pravdepodobne kľukatá aj z toho dôvodu, že Kosovo ako štát neuznáva päť únijných členských krajín – Slovensko, Španielsko, Grécko, Rumunsko a Cyprus. Samostatnosť Kosova neuznáva ani Srbsko a stále ho považuje za súčasť svojho územia. Kosovo nie je ani v OSN.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet