Na hlavný obsah

Správa o psychickom stave Slovenska nie je lichotivá, informuje NCZI

Dominujú afektívne a stresom podmienené poruchy, pribúda porúch príjmu potravy.

Správa o psychickom stave Slovenska nie je lichotivá, informuje NCZI
Ilustračná snímka Foto: Unsplash

Správa o psychickom stave Slovenska nie je lichotivá. Podľa najnovšie spracovaných údajov Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) psychiatrické ambulancie v roku 2021 vykonali takmer 2 milióny vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou. Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby boli afektívne a stresom podmienené poruchy.

Podľa údajov NCZI v psychiatrických ambulanciách v roku 2021 celkovo vyšetrili 377 200 osôb. To v porovnaní́ s predchádzajúcim rokmi znamená nárast o 3,5 %. Z hľadiska pohlavia prevládali ženy (796 z 10 000 žien) oproti mužom (587,5 z 10 000 mužov).

Celkovo v minulom roku ambulancie vykázali takmer 2 milióny vyšetrení s diagnostikovanou psychickou poruchou (1 918 976).

Najčastejším dôvodom ambulantnej psychiatrickej liečby boli v roku 2021 afektívne poruchy, ktoré́ diagnostikovali u 32 % všetkých vyšetrených osôb. Nasledovali neurotické́ stresom podmienené a somatoformné poruchy. Tie sa týkali 27 % osôb a organické́ duševné poruchy vrátane symptomatických, ktoré́ boli prítomné u takmer 20 % vyšetrených osôb.

Vo všetkých troch skupinách diagnóz prevažovali ženy nad mužmi. Muži dominovali pri poruchách psychického vývinu s podielom 76,1 % a pri poruchách psychiky a správania spôsobených užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok, pri ktorých mali zastúpenie 74,7 %.

Ochrannú ambulantnú liečbu podstúpilo 6 814 osôb. Najviac ich bolo v protialkoholickej (45,4 %) a protidrogovej ochrannej liečbe (27,5 %).

Najviac v Bratislavskom kraji

Podľa územného sídla ambulancie vyšetrili najviac osôb so stanovenou diagnózou vzhľadom na počet obyvateľov v Bratislavskom kraji (879 z 10 000), Košickom (779 z 10 000), Banskobystrickom (749 z 10 000) a Prešovskom kraji (748,9 z 10 000).

V roku 2021 bola psychická́ porucha diagnostikovaná́ prvýkrát v živote 63 083 osobám, čo predstavuje medziročný́ nárast o 3,4 %. Počet žien (54,8 %) mierne prevyšoval počet mužov (45,2 %).

V posledných piatich rokoch prišlo k významnému nárastu novodiagnostikovaných pacientov pri niektorých menej častých psychických poruchách.

V skupine porúch príjmu potravy narástol počet pacientov s diagnózou zistenou prvýkrát v živote o 31,3 % oproti minulému roku. Poruchy príjmu potravy zaznamenávajú́ v posledných rokoch kontinuálny nárast, vzhľadom na 5-ročný priemer stúpol ich počet v roku 2021 o 37,7 %.

Podobne medziročne stúpol aj počet novodiagnostikovaných prípadov porúch psychického vývinu o 24,5 %. To v porovnaní s päťročným priemerom predstavuje nárast o 22,2 %.

Vzhľadom na vekové skupiny pribudlo najviac prípadov psychiatrických diagnóz zaznamenaných prvýkrát v živote u osôb nad 75 rokov. Najvyšší medziročný nárast počtu novodiagnostikovaných pacientov po prepočítaní na 10 000 osôb danej vekovej kategórie však zaznamenali u 15- až 19-ročných (29, 2 %). Nasledovali deti od 0 do 14 rokov (17,3 %) a dvadsiatnici (20-29 rokov 14,3 %).

V skupine detí do 14 rokov boli, podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2021 najčastejšou skupinou diagnóz zistenou prvýkrát v živote poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania.

Tvorili polovicu aj zo všetkých novodiagnostikovaných porúch medzi 15- až 19-ročnými. Tu zaznamenali najväčší medziročný nárast nových pacientov (29,2 %) v skupine neurotických, stresom podmienených a somatoformných porúch.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko