Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala tri zákony

Medzi nimi aj zákon o dani z osobitnej stavby.

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala tri zákony
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala tri zákony. A to zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o ochrane ovzdušia a zákon o dani z osobitnej stavby. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Podľa prezidentky obsahuje schválený zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie viacero ustanovení, ktoré vykazujú znaky nesúladu s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami. Rovnako aj s požiadavkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie.

Akákoľvek právna úprava, ktorá obmedzuje zaručené práva a slobody musí byť predmetom riadneho legislatívneho procesu. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj vyčerpávajúca verejná a odborná diskusia.

“Je zrejmé, že legislatívny proces pri schválenom zákone tieto požiadavky nesplnil a výsledkom je právna úprava, ktorá môže mať za následok výrazné obmedzenie práva účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch v záležitostiach životného prostredia,“ tvrdí prezidentka.

Ohrozil by zákon energetickú bezpečnosť krajiny?

V prípade zákona o dani z osobitnej stavby prezidentka upozorňuje, že jeho aplikácia dopadne iba na jediného adresáta tejto právnej normy, obchodnú spoločnosť Eustream, a.s. A to spôsobom, že to reálne môže ohroziť nielen jej finančnú a majetkovú stabilitu, ale aj služby a činnosti, ktoré v rámci Slovenska a pre Slovensko zabezpečuje.

Spoločnosť má podľa prezidentky strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry. Dosahy schváleného zákona, tak môžu ohroziť v konečnom dôsledku energetickú bezpečnosť krajiny.

„Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dosahov,“ kritizuje prezidentka.

Zákon o dani z osobitnej stavby obsahuje celkovo šesť novelizačných článkov, medzi ktorými je aj zrušenie koncesionárskych poplatkov za RTVS. Veto prezidentky sa však týka výhradne Čl. I schváleného zákona, t. j. zavedenia dane z osobitnej stavby.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko