Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana

Novela nadobudla účinnosť.

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana
Archívna snímka profesionálnych slovenských vojakov. Foto: TASR

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany.

Podnet bude môcť podľa novely podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá nadobudla účinnosť.

Ombudsman bude ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok. Uvedie v nej svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch rezortu obrany a médiách. Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan Slovenska, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.

Ďalšie zmeny

Okrem zriadenia postu vojenského ombudsmana hovorí novela aj o ďalších zmenách na stabilizáciu vojenského personálu a štátnej služby. Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby sa sprísnia.

Za spoľahlivého sa nebude považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu. Takisto ani keď aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.

Umožní sa tiež vymenovanie neúspešných študentov vojenskej vysokej školy do dočasnej štátnej služby a služby v hodnosti vojak.

Novelizácia zahŕňa aj zefektívnenie prijímacieho konania, nové možnosti udelenia odmien v rámci úpravy podmienok štátnej služby, ako aj skrátenie minimálnych dôb štátnej služby vo vybraných vojenských hodnostiach. Ide teda o rýchlejšie povyšovanie či zníženie veku pri povyšovaní.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko