Na hlavný obsah

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana

Novela nadobudla účinnosť.

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana
Archívna snímka profesionálnych slovenských vojakov. Foto: TASR

Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany.

Podnet bude môcť podľa novely podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá nadobudla účinnosť.

Ombudsman bude ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok. Uvedie v nej svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.

Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch rezortu obrany a médiách. Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan Slovenska, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.

Ďalšie zmeny

Okrem zriadenia postu vojenského ombudsmana hovorí novela aj o ďalších zmenách na stabilizáciu vojenského personálu a štátnej služby. Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby sa sprísnia.

Za spoľahlivého sa nebude považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu. Takisto ani keď aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.

Umožní sa tiež vymenovanie neúspešných študentov vojenskej vysokej školy do dočasnej štátnej služby a služby v hodnosti vojak.

Novelizácia zahŕňa aj zefektívnenie prijímacieho konania, nové možnosti udelenia odmien v rámci úpravy podmienok štátnej služby, ako aj skrátenie minimálnych dôb štátnej služby vo vybraných vojenských hodnostiach. Ide teda o rýchlejšie povyšovanie či zníženie veku pri povyšovaní.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko